Festival Başkanı


Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Adem Sözüer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku anabilim dalında “Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu” konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini “Suça Teşebbüs” konulu çalışmasıyla 1993 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi anabilim dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. “Organize Suçlulukla Mücadelede Ceza Hukuku Tedbirleri” başlıklı doçentlik çalışmasıyla 2000 yılında doçent unvanını, 2008 yılında “Die Reform dastürkischenStrafrechts“ isimli çalışmasıyla profesör unvanını kazanmıştır. 2008 yılında halen sürdürmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanlığına ve 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında birçok eseri olmakla birlikte Türkiye genelinde birçok tebliğ sunmuş ve sözlü bildirilerde bulunmuştur. TBMM Adalet Komisyonu ve Adalet Bakanlığındaki birçok komisyonda Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Hakkında Kanun gibi temel kanunların çalışmalarına ve kanunların tanıtımı ve öğretimi bakımından da Türkiye’nin hemen çok sayında ilindeki, panel, seminer ve konferanslara katılmıştır. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ un hazırlanması sürecinde yer almıştır. Son dönemde de Prof. Dr. Sözüer, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un çalışmalarına katılmıştır.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali © 2015. Tüm hakları saklıdır.