Loading

Search

20 October 2015 Tuesday

09.00/10.45

Rabi Medresesi /Madrasah

Çalışma Hayatında Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on in Working Life

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi-  İstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

Arş. Gör. Eylem Baş-Arş. Gör. Dr. Orhan Ersun Civan – Ankara Üniversitesi/ University

“Sendika Üyeliği ve Sendikal Faaliyetler Nedeniyle Ayr/mc/l/k  – D/scr/m/nat/on Due to Union Membership and Union Activities”

Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün – Ankara Üniversitesi/ University

“Ayr/mc/ Mobbing  –  D/scr/m/natory Mobbing”

Ruken Aksakallı Temel  – Avukat Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel Law Firm

“İş Hukukunda Cinsiyete Dayalı Ayr/mc/l/k  – Gender D/scr/m/nat/on in Labor Law”

Necip Şenel – Avukat Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel Law Firm

“Uygulamada Çalışma Alanında Ayr/mc/l/k Vakaları – D/scr/m/nat/on Cases in Working Life”

Kahve Arası/Coffee Break:10.45/11.00

11.00/12.40

Rabi Medresesi/ Madrasah

 Ayr/mc/l/k Heryerde / D/scr/m/nat/on is Everywhere

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç –  İstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba –  İstanbul Üniversitesi/ University

“Yeşilçam’da Kadın – Woman in Turkish Cinema”

Araş. Gör. Umut Koloş-  İstanbul Üniversitesi/ University

“Amerika’da Öteki Olmak ve Bir ‘Hukuk Filmi’: Sacco ve Vanzetti – Otherness in Americaand a ‘Law Film’: Sacco and Vanzetti”

Araş. Gör. İrem Burcu Özkan –  İstanbul Üniversitesi/ University

“İçimdeki Deniz Filmini Engelli Temelli Ayr/mc/l/k Üzerinden Yorumlamak – Reading the Film “The Sea Inside” From the Perspective of D/scr/m/nat/on Against Disabled Individuals

Yrd. Doç. Serhat Nasıroğlu– Sakarya Üniversitesi / University

“Mülteci Çocuklar ve Ayr/mc/l/k – Refugee Children and D/scr/m/nat/on”