Loading

Search

Atlas Movie Theatre

30.09.2016
Friday
1.10.2016
Saturday
2.10.2016
Sunday
3.10.2016
Monday
4.10.2016
Tuesday
5.10.2016
Wednesday
6.10.2016
Thursday
11.00
Çoban
Shepherd
Nakom
Nakom
Kısa Film Seçkisi 1 Kısa Film Seçkisi 1 Şehrin Derisi Altında
Under The Skin of City
Aylaklar
Drifters
Sarı Kuş
Yellow Birf
13.00 Görünmeyen
Invisible
Aç ve Açıkta
Food and Shelter
Savcı, Avukat, Baba ve Oğul Kuralsızlar
Violators
Üç Arkadaş Yarım
The Half
Gazap Üzümleri
16.00 Hakikat Komisyonu
Truth Comissioner
Panel: Beyaz perdeden yansıyan yoksulluk Anna’nın Hayatı
Anna’s Life
Kefaret
Magallanes
Sultan Sahte Cennet
Strange Heaven
Campo Grande
19.00 Ma Rosa
Ma Rosa
Babamın Kanatları Uç uç Böceğim
Maikaefer Flieg
Keman Öğretmeni
Heliopolis
Kapanış Töreni Sahte Tanık 1 Modern Zamanlar
21.30 Vicdan Ağacı Armoni
Harmonium
Bacchus Lady Benim Adım Nero
Soy Nero
Kapanış Töreni Sahte Tanık 2 Tabutta Rövaşata