Yükleniyor

Aramak için yazın

3 November 2017 – Friday

11:00 ‘76   Atlas Sineması
11:00  1945   City’s Sineması
13:00 Küçük İnsanlar Ülkesi
Medinat Hagamadim
Land Of The Lıttle
People
  Atlas Sineması
13:00 Ve Herkes İçin Adalet
And Justice For All
  City’s Sineması
16:00  Dürüst Bir Adam
Lerd
A Man Of Integrıty
  Atlas Sineması
16:00 *Davetsiz Konuk
L’ıntrusa
The Intruder
  City’s Sineması
19:00  *Hemşire
The Nurse
  Atlas Sineması
19:00 Rehineler
Mdzevlebı
Hostages
  City’s Sineması
21:30  Güzel Ve İtler
Aala Kaf Ifrıt
Beauty And The
Dogs
  Atlas Sineması
21:30 *Mor Ufuklar
Purple Horızons
  City’s Sineması

* Film ekibinin katılımıyla / With the participation of the film crew