Yükleniyor

Aramak için yazın

8 November 2017 – Wednesday

11:00 Bir Öğlen Hikayesi
Majaray-E Nim Rooz
High Noon Story
  Atlas Sineması
11:00 ‘76
‘76
  City’s Sineması
13:00 Bir Dönemin Sonu
Zwıschen Den Jahren
End Of The Season
  Atlas Sineması
13:00 Kutsal Düzen
Dıe Göttlıche Ordung
The Divine Order
  City’s Sineması
16:00 Ve Herkes İçin Adalet
And Justice For All
  Atlas Sineması
16:00 Uçurtmayı Vurmasınlar
Don’t Let Them
Shoot The Kıte
  City’s Sineması
19:00 Kapanış Töreni   Atlas Sineması
19:00 Bereketli Topraklar Üzerine
On Fertıle Lands
  City’s Sineması
21:30 Kapanış Töreni
Kazanan Film
Winner Film
  Atlas Sineması
21:30 Sevme Sanatı. Mıchalıny
Wıslockıe’nin Hikayesi
Sztuka Kochanıa. Hıstorıa Mıchalıny Wıslockıej
The Art Of Loving. Story of
Mıchalıa Wıslocka
  City’s Sineması

* Film ekibinin katılımıyla / With the participation of the film crew