Yükleniyor

Aramak için yazın

17 October 2015 Saturday

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / Istanbul University Congress and Culture Center

 Konferans/Conference: 09.00/09.30

Morten Kjaerum – Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Müdürü- BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi Eski Üyesi –AB Temel Haklar Kurumu Eski Yöneticisi / Director of Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Former Member of UN Committee on Elimination of Racial Discrimation, Former Director of the EU Fundamental Rights Agency

“Farklılıkları Kucaklayan Bir Toplum Mümkün mü? – The Inclusive Society: An Illusion or Possibility?”

09.30/11.00

Uluslararası Perspektiften Ayr/mc/l/k

International Perspective on D/scr/m/nat/on

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. İbrahim Kaya – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Dr. Eddie Bruce-Jones – Birkbeck Londra Üniversitesi / Birkbeck London University

“Günümüz Avrupasında Hukuk ve Protesto / Policing Race in Contemporary Europe: On Law and Protest”

Anu Sivaganesan – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü / Swiss Institute of ComparativeLaw

“Pozitif Ayr/mc/l/k Konusunda Hindistan, ABD ve Fransa’daki Gelişmeler –Positive D/scr/m/nat/on as Corrective: Affirmative Actions in India, USA and France”

Doç. Dr. Tahir Mohammad – Arakan Rohingya Birliği Kongre Başkanı/Umm Al-Qura / Chairman of the Arakan RohingyaUnion / University of Umm Al-Qura

“Myanmmar’da Rohingyalara Yönelik Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on  against Rohingya Minority in Myanmar”

Dr. Klára Drličková – Masaryk Üniversitesi / University

“Çek Cumhuriyeti’nde Ayrımcılık: Güncel Konular – Discrimination in the Czech Republic: Current Issues”

 

Film Gösterimi / Film Screening /13.00 – 16.00

Beyoğlu Atlas Sineması/Theater

Film: Çember / The Circle-13.00/14.45

Panel 14.45 – 16.00 

Toplumsal Algıdan Sinemaya: Cinsel Yönelim ve Kimlik

From Social Perception to Cinema: Sexual Orientation and Identity

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bengi Semerci –Psikiyatr / Psychiatrist

Konuşmacılar/Speakers:

IvanMadeo- Metin yazarı, Yapımcı / Producer

Ayta Sözeri – Oyuncu / Actress

Alin Taşcıyan– Sinema Eleştirmeni/ Cinema critic

Fırat Söyle– Avukat / Lawyer

Prof. Dr. Walter Stofell – Fribourg Üniversitesi / University