Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

24 Eylül 2011, Cumartesi

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Türkiye Tarihinde Askeri Darbeler

(13.00 – 14.30)

Konuşmacılar:

Cemil KOÇAK

Hakan ERDEM

Mehmet Ö. ALKAN

 

14.30 – 15.00: Kahve Arası

 

AÇILIŞ PANELİ

Hukuki Perspektiften Türkiye’de Darbeler

(15.00 – 17.00)

Yönetici: Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

Konuşmacılar:

15.00 – 15.20

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Darbeler ve Anayasal Gelişmeler

15.20 – 15.40

Prof. Dr. Nihat BULUT

12 Eylül Darbesinin Gerekçesi ve Mantığı Bağlamında 1982 Anayasasının Temel Felsefesi

 

15.40 – 16.00: Kahve Arası

 

16.00 – 17.00: Tartışma

 

19.00: Festival Açılış Töreni

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı

 

Mevlüt UYSAL

Başakşehir Belediye Başkanı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Onursal Başkanı

 

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

 

 

25 Eylül 2011, Pazar

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 

PANEL I

Darbe Politikaları

(10.30 – 12.00)

Yönetici: Prof. Dr. Refia Füsun SOKULLU–AKINCI

Konuşmacılar:

10.30 – 10.50

Prof. Dr. M. Semih GEMALMAZ

12 Eylül Politikaları Sürecinde İnsan Hakları

10.50 – 11.10

Prof. Dr. Stephen C. THAMAN

“Our boys did it”- Darbelerle İlgili ABD Politikaları

11.10 – 11.30

Prof. Dr. Davut DURSUN

Türk Demokrasisinde Krizler Ve Krizleri Çözme Yöntemi Olarak Askeri Darbeler

 

11.30 – 12.00: Tartışma

 

12.00 – 13.30: Öğle Yemeği

 

PANEL II

Soğuk Savaştan Sonra

Eski Sosyalist Cumhuriyetlerdeki Gelişmeler

(13.30 – 15.20)

Yönetici: Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Konuşmacılar:

13.30 – 13.50

Prof. Dr. Lasar Georgiev GRUEV

Bulgaristan Raporu

13.50 – 14.10

Doç. Dr. Krisztina KARSAI – Doç. Dr. Fantoly ZSANETT

Macaristan’da hukuken geçmişle hesaplaşma  – yavaş ve güç

14.10 – 14.30

Denisa FIKAROVA

Çek Cumhuriyeti Raporu

14.30 – 14.50

Ass. Prof. Dr. F. Pınar ÖLÇER

Kononov davası ışığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin geçmişle hesaplaşmada oynayabileceği rol

 

14.50 – 15.20: Tartışma

 

15.20 – 15.50: İkram Sohbeti

 

 

PANEL III

Amerika ve Rusya Perspektifinden On İki Kızgın Adam

(15.50 – 16.50)

Yönetici: Prof. Dr. Susan NASH

Konuşmacılar:

15.50 – 16.10

Prof. Dr. Stephen C. THAMAN

16.10 – 16.30

Natalia G. MAKAROVA

 

16.30 – 16.50: Tartışma

 

26 Eylül 2011, Pazartesi

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 

PANEL IV

Suç ve Ceza Bağlamında Psikiyatri ve Sinema

(13.00 – 15.00)

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Konuşmacılar:

13.00 – 13.20

Prof. Dr. Mert SAVRUN

Seri Katillerin Anatomisi

13.20 – 13.40

Doç. Dr. Mustafa BİLİCİ

Sinemada Bir Ceza Yöntemi Olarak Psikiyatrinin Kullanımı

13.40 – 14.00

Yağmur TAYLAN

Sinema ve Psikiyatri

14.00 – 14.20

Durul TAYLAN

Sinema ve Psikiyatri

 

14.20 – 15.00: Tartışma

 

15.00 – 15.30: İkram Sohbeti

 

15.30 – 16.00

Işıl Baysan SERİM

‘Hayalden Hakikate’ Kapatılma Mekânlarının Soykütüğü: Carceri’nin Dışarısı Megalopolis’in İçerisi

 

 

27 Eylül 2011, Salı

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 

09.00 – 10.00: Açılış Konuşmaları

Av. V. Ahsen COŞAR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

PANEL V

Darbeler Bağlamında Anayasayı İhlal Suçu

(10.00 – 12.00)

Yönetici: Prof. Dr. Adem SÖZÜER

Konuşmacılar:

10.00 – 10.30

Prof. Dr. Nikolaos LIVOS

Anayasayı İhlal: Eski Bir Suçun Demokratik Olarak Şekillendirilmesine Yönelik Düşünceler

10.30 – 11.00

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Eski ve Yeni Türk Ceza Kanununda Anayasayı İhlal Suçu

11.00 – 11.15: Kahve Arası

 

11.15 – 12.00: Tartışma

 

12.00 – 13.30: Öğle Yemeği

 

PANEL VI

Darbeler

Baskıcı Rejimlerden Demokrasiye Geçiş Süreci Sorunları

(13.30 – 15.30)

Yönetici: Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU

Konuşmacılar:

13.30 – 14.00

Prof. Dr. Mohamed AKIDA

Mısırda Mübarek Dönemiyle Hesaplaşma

14.00 – 14.30

Prof. Dr. Aydın GÜLAN

Darbelerin Anlam ve Kapsamının Belirlenmesinde İdarenin Rolü

14.30 – 15.00

Prof. Dr. Vedat BİLGİN

Darbelerin İdeolojik ve Politik Yapısı

 

15.00 – 15.30: Tartışma

 

15.30 – 16.00: Kahve Arası

 

 

FORUM

Radbruch Formülü Bağlamında Haksızlık Kanunları

(16.00 – 16.45)

Konuşmacı:

16.00 – 16.15

Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. Kristian KÜHL

 

16.15 – 16.45: Tartışma

 

 

 

27 Eylül 2011, Salı

Nişantaşı Citylife Sinemaları, İstanbul

 

PANEL VII

Aşk Bir Suç mudur?

(17.30 – 19.00)

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Konuşmacılar:

Selim İLERİ

Ahmet ÜMİT

Zeki DEMİRKUBUZ

 

 

 

 

 

28 Eylül 2011,Çarşamba

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 

SEMPOZYUM

HUKUK DEVLETİ İLKESİ IŞIĞINDA GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA

 

Açılış Oturumu: 09.00 – 10.20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin ESER

09.00 – 09.30

Prof. Dr. Peter-André ALT

Nasyonal Sosyalizm ve Kötülüğün Estetiği

09.30 – 10.00

Prof. Dr. Philip KUNIG

Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Geçmişle Hesaplaşma – Alman Yeniden Birleşme Örneği

 

10.00 – 10.20: Tartışma

 

10.20 – 10.40: Kahve Arası

 

 1. Oturum: 10.40 – 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Walter GROPP

10.40 – 11.10

Prof. Dr. Jörg ARNOLD

Geçiş Ceza Hukuku ve Geçmişle Hesaplaşma Politikası

11.10 – 11.40

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin ESER

Sınır Aşan Tedbirlerle Uluslararası Suçların Etkin Ulusal Ceza Kovuşturmasına Yönelik Hukuk Politikası Yansımaları

11.40 – 12.10

Prof. Dr. Mithat SANCAR

Geçmişle Hesaplaşmada Hakikat Komisyonlarının İşlevi

 

12.10 – 12.30: Tartışma

 

12.30 – 14.00: Öğle Yemeği

 

 1. Oturum: 14.00 – 15.20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

14.00 – 14.30

Prof. Dr. Ana SABADELL

Brezilya Raporu

14.30 – 15.00

Dr. Pablo Galain PALERMO

Uruguay’da Geçiş Dönemi Yargısı: Devam Eden Bir Süreç; Geçmişle Yüzleşme

 

15.00 – 15.20: Tartışma

 

15.20 – 15.40: Kahve Arası

 

 1. Oturum: 15.40 – 17.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut KOCA

15.40 – 16.10

Dr. Salvador Millaleo HERNANDEZ

Şili Raporu

16.10 – 16.40

 

 

 

 

 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

 

Açılış Paneli: 09.00 – 11.30

Onlar Yaşadılar: Kendi Evinin/Ülkesinin Dışında Yaşamaya

Mahkum Olmak

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

 

Katılımcılar:

 

Murad DAOUDOV

Farhad EİVAZİ

Enzo IKAH

Suzan KARDEŞ

Özlem KÜTÜK

Ataa OMMUHAN

Haluk PİYES

 

 

Ara ve İkram 11.30 – 12.30

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

1.PANEL

 

Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Türkiye’de Göçmenlik

Yönetici: Prof. Dr. Adem SÖZÜER

Tebliğler: 12.30 – 13.30

Türkiye’de Göç Yönetiminde Yeni Yaklaşım ve Örgütlenme

Ahmet APAN/İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Kitlesel Mülteci Akımları ve Ülkemize Gelen Nüfusun Karşılaştığı Sorunlar

Veysel DALMAZ/Koordinatör Vali

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler

Carol BATCHELOR / BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi

Tartışma: 13.30 – 13.50

Kahve Arası:13.50 – 14.10

 

 1. PANEL

Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Türkiye’de Göçmenlik

Yönetici: Prof. Dr. İbrahim KAYA

Tebliğler: 14.10 – 15.10

SGDD’nin Türkiye’nin Göç Sistemindeki Rolü ve Türkiye’ye Yönelik Son Mülteci Akımları

Polat KIZILDAĞ/ Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Türkiye’de Mültecilik Sorunu ve Sorunun Kaynakları

Av.Uğur YILDIRIM/Mülteci Hakları Derneği

Göç: Herkese Adalet

Meera SETHI/ Uluslararası Göç Örgütü

Tartışma: 15.10-15.30

Kahve Arası: 15.30 – 15.50

3.PANEL

 

Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Türkiye’de Göçmenlik

Yönetici: Prof. Dr. Ayşenur TÜTÜNCÜ

Tebliğler: 15.50 – 16.50

Göç Hareketlerinde Türkiye’yi Neler Bekliyor?

Prof. Dr. Kemal KİRİŞÇİ

Acil Durumlarda Çocuk Koruma Yaklaşımı: Suriye Örneği

Irmak KURTTEKİN/ UNICEF

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Kabulü ve Uyumu

Doç. Dr. Murat ERDOĞAN/Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi

Tartışma16.50 – 17.10

Kahve Arası: 17.10 – 17.30

 

YUVARLAK MASA TARTIŞMASI

17.30-19.00

 

SİNEMA VE ADALET

 

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

 

Katılımcılar:

 

Tunca ARSLAN

Reis ÇELİK

Tomris GİRİTLİOĞLU

İsmail GÜNEŞ

Nilgün ÖNEŞ

Ahmet ÜMİT

 

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

A Salonu

 

 

 

4.PANEL

 

 

 

Mülteci Politikaları

Yönetici: Prof. Dr. Bahadır ERDEM

Tebliğler: 09.20 – 10.40

Yunanistan’da Göç ve Vatandaşlık Hukuku

Prof. Dr. Evengelos VASSILAKAKIS

Fas’da Mültecilerin Günlük Yaşama Yansıyan Etkileri ve Değişen Politikalar

Maud DEPRESLE

Hindistan’ın Göç/Göçmen Politikası

Dr. Diptimoni BORUAH

Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Hukuki Statüsü

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Tartışma: 10.40 – 11.10

Kahve Arası: 11.10 – 11.20

 

5.PANEL

Ceza Adaleti Sürecinde Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU

Tebliğler: 11.20 – 12.20

Göç, Azınlıklar ve Çok Kültürlülüğün Suç ile ilgisi: İsveç Deneyimi

Prof. Dr. Charles WESTIN

Belçika Ceza Adaletinde ve Politikasında Göç Sürecinde Göçmenlerin Durumu

Prof. Dr. Dirk VANHEULE

İtalya’da Göçmen Sorunu

Prof. Dr. Silvio CIAPPI

Tartışma: 12.20 – 12.40

Öğle Yemeği: 12.40 – 13.30

 

 

 

6.PANEL

 

 

 

Madalyonun İki Yüzü: Mağdur ve Fail Olarak Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI

Tebliğler 13.30 – 14.30

ABD’de Suçun Mağduru Olarak Göçmenler

Prof. Dr. Stephen THAMAN

Fransa’da Bir Suç Olarak Göç? Tüm Göçmenler Potansiyel Birer Suçlu Mudur?

Prof. Dr. Marie-LaureBasilien-GAINCHE

Hırvatistan’da İnsan Ticareti-Göçmenlerin Mağduriyeti

Prof. Dr. Davor DERENCINOVIC

Tartışma: 14.30 – 14.50

Kahve Arası: 14.50 – 15.00

 

 

 

7.PANEL

 

 

 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Yönetici: Doç. Dr. Pınar ÖLÇER

Tebliğler 15.00 – 16.00

Kazakistan’daGöçmen Suçluluğu

Nazgül TUYAKBAYEVA

Sırbistan’da İnsan Ticareti

Dr. Tatjana BUGARSKI

“Biutiful” Filmi Perspektifinden İspanyada Organize Suç ve Göç

Prof.Dr. Manuel CANCIO

Tartışma: 16.00 – 16.20

Kahve Arası: 16.20 – 16.40

 

 

 

8.PANEL

 

 

 

Türkiye’de İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları

Yönetici: Prof. Dr. Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Tebliğler 16.40 – 17.40

Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Prof. Dr. Caner YENİDÜNYA

Göç ve İstismar: Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti

Arş. Gör. Gülşah KORKUSUZ

Yargıtay Uygulamaları Işığında İnsan Ticareti Suçu

Rifat SAGUT/Yargıtay

Tartışma: 17.40 – 18.00

 

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

B Salonu

 

5A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Çifte Ayrımcılık: Hem Göçmen Hem Kadın Olmak

Yönetici: Prof. Dr. Nevhis Deren YILDIRIM

Tebliğler: 11.50 – 12.30

Kadınlar ve Göçmenlik

Prof. Dr. Dorothee FRINGS

Avrupa’nın Sahte Gözyaşları? Zorla Evlendirmelere ve Zorunlu Göçe Karşı Yasal Tedbirler

Anu Sivaganesan

Tartışma: 12.30 – 12.40

Öğle Yemeği: 12.40 – 13.30

 

6A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Bir Gün Sen de Göçmen Olabilirsin

Yönetici: Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Tebliğler 13.30 – 14.30

Biz ve Yabancılar? Ulusun Hukukundan Halkın Hukukuna

Prof. Dr. Philip KUNIG

Hiçbir İnsan Yasadışı Olamaz Mı? Bir Ülkeye İzinsiz Giriş ve Oturmanın Cezalandırılabilirliği

Prof. Dr. Florian JESSBERGER

Tartışma: 14.30 – 14.50

Kahve Arası: 14.50 – 15.00

 

7A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Alman Ceza Adalet Sisteminde Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Tebliğler 15.00 – 16.00

Göçmenlik ve Suçluluk

Prof. Dr. Christian PFEIFFER

Göçmenlere Karşı İşlenen Suçların Önyargılı Takibat ve Nefret Suçları

Prof. Dr. Dr. Walter GROPP

Ceza İnfazında Göçmenlerin Özel Durumu

Dr. Erol POHLREICH

Tartışma: 16.00 – 16.20

Kahve Arası: 16.20 – 16.40

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

A Salonu

 

“Vol Special” Film Gösterimi ve Tartışma

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Film ve Tartışma: 18.20 – 20.30

– Analist FernandMelgar – “Vol Special” Filminin Yönetmeni

– Analist Michael FLYNN – Global Detention Project

İstanbul’da Sinema ve Boğaz Keyfi /Serbest Zaman

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

 

 1. PANEL

 

Ceza Hukuku Göçmenleri Koruyabiliyor mu?

Yönetici: Prof. Dr. Caner YENİDÜNYA

Tebliğler 09.00 – 10.00

Romanya’da İnsan Ticareti

Dr. Cristian MIHES

Macaristan’da Yasadışı Göç Olgusu

Dr. Sandra WINDT

Rusya’da Göç Bağlantılı Nefret Suçları

Dr. Gleb BOGUSH

Tartışma 10.00 – 10.20

Kahve Arası 10.20 – 10.40

 

 1. PANEL

 

Hepimiz Göçmeniz

Yönetici: Prof. Dr. Aydın GÜLAN

Tebliğler 10.40 – 11.40

Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Türkiye

Prof. Dr. İbrahim KAYA

Arjantin: Bir Göçmen Ülkesinde Göç Yasaları

Prof. Dr. María Laura BÖHM

Göç ve Brezilya’da Yabancı Mahkumların Durumu

Prof. Dr. Carlos Eduardo JAPIASSU

Tartışma: 11.40 – 12.00

Öğle Yemeği 12.00 – 13.00

 

 1. PANEL

 

Umut İçin Göçtüler; Ama?

Yönetici: Prof. Dr. Mahmut KOCA

Tebliğler 13.00 – 14.00

Pakistan’da Göçmen Kaçakçılığı ve Yasal Düzenlemeler

Dr. Muhammad MUNİR

Azerbaycan’da Göçmenlere Karşı İşlenen Suçlar

Doç. Dr. Ferhad MEHDİYEV

Malezya’da Göçmenlere Karşı Ayrımcılık

Dr. Zainal Amin AYUB

Tartışma: 14.00 – 14.20

Kahve Arası: 14.20 – 14.40

 

 

 1. PANEL

 

Göçmenim, Doğruyum, Çalışkanım! Ama Niye Sevilmiyorum?

Yönetici: Prof. Dr. Günseli GELGEL

Tebliğler: 14.40 – 16.00

Hukuki Açıdan İş, Eğitim ve Aile Yaşamında İngiltere’deki Türk Göçmenlerin Sorunları

Av.Çiğdem ÜLGER/Av.Seyran UZ

Hollanda’da Günlük Yaşamdaki Ayrımcılık ve İslamofobi

Dr. Inekevander VALK

Avusturya’da Göçmenlerin Günlük Hayatta Karşılaştığı Ayrımcılık

Ümmügülsüm Deveci

Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı ve Göç

Arş. Gör. Kenan Evren YAŞAR

Tartışma: 16.00 – 16.20

Kahve Arası: 16.20 – 16.40

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

 

 1. PANEL

 

Bosna Hersek’de Savaş Göçü(1992-1995)

Yönetici: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Tebliğ: 09.30 – 10.00

Dr. Amila FERHATOVİÇ

Dr. Mehmet HADZİÇ

Soru-Cevap: 10.00 – 10.20

Ara: 10.20 – 10.30

 

 1. PANEL

 

Göçün Ruhumuzdaki İzleri

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Tebliğler 10.30 – 11.30

Göç ve Psikiyatrik Bozukluklar

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU

Göç Psikolojisi ve Göç Travmasının Epigenetik Kalıtımı

Dr. Murat BEYAZYÜZ

 

Van Depremi Sonrası Göçün Etkisi

Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

Tartışma 11.30 – 11.50

Öğle Yemeği: 12.00 – 13.00

 

 1. PANEL

 

Göçmen Çocuklar ve Aileler

Yönetici: Prof. Dr. Coşkun YORULMAZ

Tebliğler 13.00 – 14.00

Göçte İkinci Perde Yeni Dram; İkinci Kuşak Göçmen

Dr. Veysi ÇERİ

Gizli Sorun: Göçmen Çocukların Gözlem Altına Alınması Göçmenlerin Mahpusluğu

Dr. Michael FLYNN/Global Detention Project

Mahkeme Kararıyla Göçmen Ergenlerin Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Renate SCHEPKER

Tartışma: 14.00 – 14.20

Kahve Arası: 14.20 – 14.30

 

 1. PANEL

 

Orada Yabancı Burada “Almancı”

Yönetici: Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

Tebliğler: 14.30 – 15.10

Göç, Stres ve Başarılı Uyumun Bireysel ve Toplumsal Şartları

Prof. Dr. Hacı Halil USLUCAN

Avrupa Türkleri: Siyasi, Toplumsal ve Hukuki Meydan Okumalar

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN

Tartışma: 15.10 – 15.20

Kahve Arası: 15.20 – 15.30

 1. PANEL

 

Doğarken Mültecilik: Filistin Halkının Benzersiz Serüveni

Yönetici: Prof. Dr. Adem SÖZÜER

Tebliğler: 15.30 – 16.30

 

Diasporadaki Filistinliler: Göçmen ya da Mülteci

Dr. Youssef Abu Soud

 

 

Çifte Mültecilik: Suriye’deki Filistinlilere İlişkin Vaka Çalışması

Shadya Saduf Kaiser

 

–  Filistinli Mülteciler! Günümüz Gözüyle Geçmiş

Dr. Raed ABUBADAWIA

 

Tartışma: 16.30 – 16.50