Yükleniyor

Aramak için yazın

3 Kasım 2017

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY 03.11.2017 CUMA / FRIDAY

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 08.30 – 09.30

Adem SÖZÜER- Festival Başkanı/Director of Festival

Abuzer KENDİGELEN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of Law Faculty of Istanbul University

Mahmut AK- İstanbul Üniversitesi Rektörü/ Rector of Istanbul University

Burhan ÜSTÜN- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanvekili/ The Vice-President of the Constitutional Court of the Republic of Turkey

Açılış Paneli/Opening Panel 09.30-10.50

 

Musaddık’dan 15 Temmuz’a Darbeler/ The Coups from Mosaddegh to July 15

Yönetici/ChairmanAdem SÖZÜER

Leila HEMMATZADEH- Zincirin İlk Halkası: Musaddık Darbesi /The First Ring of the Chain: The Mosaddegh Coup

Tasneem ELNEKHEELY- Tahrir Yine Bahar Bekliyor/ Tahrir is Waiting for Spring Again

Nedim ŞENER– “Our boys couldn’t do it”:15 Temmuz Darbe Girişimi/“Our boys couldn’t do it”: July 15 Coup Attempt

 

Ara/Break 11.00-11.15

 

1.OTURUM/ 1st SESSION 11.15 – 12.30

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Akın ÖZÇER-Beyaz Eldiven Darbeleri(Golpe de Guante Blanco)/White Gloved Coups

Halil BERKTAY-Terörün ve Darbelerin İdeolojik Kutsanma Mekanizmaları/The Ideological Blessing Mechanisms of Terrorism and Coups d’Etat

Kuzma KICHIK- Ukrayna’da Renkli Devrim ve Hukuksal Sonuçları/ The Colour Revolution in Ukraine and Its Legal Consequences

 

Öğle Arası/Lunch Break 12.30 – 14.00

 

2.OTURUM/ 2nd SESSION 14.00 – 15.00

Yönetici/Chairman: Philip KUNIG

Engin YILDIRIM-Terör Suçlarından Tutuklu ve Hükümlülerin İfade, Bireysel Haberleşme Özgürlükleri ile Özel Hayata Saygı Hakkına Yönelik Müdahaleler/ Interference to Freedom of Expression and the Right to Privacy of the Detainees and Prisoners under Terror Crimes

Akif YILDIRIM-Darbe ve Terör Yargılamalarının Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi/Assessment of Coup and Terror Trials in the context of the Right to Fair Trial

 

Ara/ Break 15.00-15.20

 

3.OTURUM/ 3rd SESSION 15.20 – 16.20

Yönetici/Chairman: Engin YILDIRIM

Rick LAWSON-Kriz Zamanlarında Adalete Erişim/Access to Justice in Times of Crisis

Gijs De VRIES-Avrupa Birliği ve Hukuk Devleti: İlkeler ve UygulamaThe European Union and the State of Law: Principles and Practice