Yükleniyor

Aramak için yazın

4 Kasım 2017 – Cumartesi

11:00 Ekmek Kırıntıları
Migas De Pan
Breadcrumbs
  Atlas Sineması
11:00 Kanun Böyle
L’ora Legale
It’s The Law
  City’s Sineması
13:00 Hayatın İçinde
Insyriated
  Atlas Sineması
13:00 *Labirent
Maze
  City’s Sineması
15:00  Panel**
Sinemada şiddet ve
şiddetin gösterimi
  Atlas Sineması
16:00 Sofya Taksi
Posokı
Dırectıons
  City’s Sineması
19:00  *Mor Ufuklar
Purple Horızons
  Atlas Sineması
19:00 Güzel Ve İtler
Aala Kaf Ifrıt
Beauty And The
Dogs
  City’s Sineması
21:30 *Elveda Almanya
Es War Eınmal In
Deutschland
Bye Bye Germany
  Atlas Sineması
21:30 Hemşire
The Nurse
  City’s Sineması

* Film ekibinin katılımıyla / With the participation of the film crew