Yükleniyor

Aramak için yazın

4 Kasım 2017

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 04.11.2017 CUMARTESİ/SATURDAY

1. OTURUM/ 4th SESSION 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Nahit GEZGİN-Terör ve Terörle Mücadele Kapsamında Yaşama Hakkı ve Kötü Muamele Yasağına İlişkin Devletin Pozitif Yükümlülükleri/ Positive Obligations of the State under the Right to Life and the Prohibition of Ill-treatment in connection with Terror and the Fight against Terror

Aydın ŞİMŞEK-Darbe ve Terör Soruşturmaları ve Kovuşturmalarının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi/ Assessment of Coup and Terror Investigations and Trials in Connection with the Right to Freedom and Security

Volkan HAS-OHAL ve Teröre İlişkin Norm Denetimine İlişkin Kararların DeğerlendirilmesiAssessment of the Judgments relating to Constitutional Review of Laws on State of Emergency and Terror

Ara/Break 10.20 – 10.40

5. OTURUM/ 5th SESSION 10.40 – 11.40

Yönetici/Chairman: Rick LAWSON

Soazick KERNEIS- Terör Karşıtı Düzenlemeler: Yasal Canavar? İstisnanın Normalleşmesi ve Hukukun Üstünlüğünün Erozyonu/ The Anti-terrorism Legislation: a Legal Monster ? The Normalization of the Exception and the Erosion of the Rule of Law

Fernando Guanarteme Sánchez LÁZARO-Terör Suçları ve İspanya’da 11 Eylül/ Terrorist Crimes and 11thSeptember in Spain

Ara/Break 11.40 – 11.50

Akademik Onur Ödülü Sahibi Sunumu 11.50 – 12.30

Örgütlü Güç Yoluyla Fiil Üzerinde Hakimiyet/ Perpetration via Criminal Organization

Yönetici/Chairman: Adem SÖZÜER

Claus ROXIN

Osman İSFEN

Sinema Paneli – Atlas Sineması 16.00

Sinemada Şiddet ve Şiddetin Gösterimi/The Violence in Cinema and The Representation of Violence

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Serdar AKAR

Banu BOZDEMİR

Prof. Dr. Ergün YOLCU

Gürkan UYGUN