Yükleniyor

Aramak için yazın

5 Kasım 2017

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY – 05.11.2017 PAZAR/SUNDAY

Sinema Paneli – Nişantaşı City’s Sineması 16.00

Sinemada Gerçek ve Gerçeklik/Truth and Reality in Cinema

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Ferhad EIVAZI

Prof. Dr. Şükran ESEN

Murat Tolga ŞEN

Onur ÜNLÜ