Yükleniyor

Aramak için yazın

6 Kasım 2017

DÖRDÜNCÜ  GÜN/FOURTH DAY – 06.11.2017 PAZARTESİ/MONDAY

6.OTURUM/ 6th SESSION 9.00-10.00

Yönetici/Chairman: Cemil KAYA

Amila FERHATOVIC– Terörizme Karşı Savaş-İdeal ve Gerçeklik Arasında, Bosna Hersek Ülke Raporu/ Fight against Terrorism – Between Ideal And Reality, Country Report Bosnia and Herzegovina

Luigi FOFFANI-Uluslararası Terörizm11 Eylül Sonrası İtalya Tecrübesi/ International Terrorism: The Italian Experience after 11thSeptember

Ara/Break 10.00-10.20

7.OTURUM/ 7th SESSION 10.20-11.20

Yönetici/Chairman: Krisztina KARSAI

Pınar ÖLÇER-Hollanda’da Terörizmle Mücadele/Combating Terrorism in the Netherlands

Marc THOMMEN-Terörizmle Mücadele ve Hukuk Devleti/Combating Terrorism and the Rule of Law

Ara/Break 11.20-11.40

8.OTURUM/ 8th SESSION 11.40-12.40

Yönetici/Chairman: Marc THOMMEN

Murat ÖNOK- Terör Suçları İnsanlığa Karşı Suç Olarak Yargılanabilir mi? / Can Terrorist Acts be Prosecuted as a Crime against Humanity

Krisztina KARSAI-Macaristan’da Hukuk Devleti ve Terörizm Karşıtı Düzenlemeler/ Rule of Law and Anti-Terrorist Legislation in Hungary

Öğle Arası/Lunch Break 12.40-14.00

9.OTURUM/ 9th SESSION 14.00-15.20

Yönetici/Chairman: İbrahim KAYA

Saadet YÜKSEL- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Bağlamında Ölçülülük İlkesinin Uygulanması: Karşılaştırmalı Değerlendirmeler/The Application of Principle of Proportionality in the context of Individual Application to the Constitutional Court: Comparative Assessments

Sabahattin NAL-AİHS Bağlamında Terör Gerekçesiyle Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması/ Suspension of Fundamental Rights and Freedoms by Reason of Terror in the context of ECHR

Gülay ARSLAN ÖNCÜ– Temel Hak ve Özgürlüklerin Kayıtlanmasında “Kötü Niyetli” Davranma Yasağı: AİHM ve AYM/ Bad Faith Ban” on the Restriction of the Fundamental Rights and Freedoms: The ECtHR  and the Turkish Constitutional Court

Ara/Break 15.20-15.40

10.OTURUM/ 10th SESSION 15.40-17.20

Yönetici/Chairman: Aydın GÜLAN

Davut DURSUN-Demokrasilerde Krizleri Çözme Yöntemleri ve Darbelerin Kriz Çözme Yöntemi Olarak Görülmesi/ Methods of Solving Crises in Democracies and Seen as a Method of Solving Crises

Fethi GEDİKLİOsmanlı Padişahlarının Tahta Çıkışı ve Tahttan İndirilişleri/ The Throning and Dethroning of the Ottoman Sultans

Osman DOĞRU- Darbeler Nasıl Önlenebilir? How can the Coups be Prevented?

Mehmet Ö. ALKAN-Osmanlı’dan Günümüze Darbeler Parantezinde 27 Mayıs Darbesi ve Propaganda/ The Coup of the 27 May and Propaganda within the Coups from the Ottoman Empire to Nowadays