Yükleniyor

Aramak için yazın

7 Kasım 2017

BEŞİNCİ GÜN/FIFTH DAY 07.11.2017 SALI/TUESDAY

11.OTURUM/11th SESSION 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Bahri ÖZTÜRK

Ivo JOSIPOVIC- Terörizmle Mücadele: Hırvatistan’ın Hukuki Yaklaşımı/ Fight against Terrorism: Croatian Legal Approach

Vincenzo PACILLO- Köktendincilik, Terörizm ve Seküler Demokrasi: Ceza Muhakemesi Ötesinde Kanun Koyucunun Rolü/ Religious Fundamentalism, Terrorism and Secular Democracy: The Role of the Legislator Beyond Criminal Prosecution

Safiye ŞAHİN- Irkçılığa Dayalı Terörizmin Bir Örneği Olarak Almanya’da NSU Cinayetleri/ The NSU Murders in Germany as an Example of Racial Based Terrorism

Ara/Break 10.20 – 10.40

12.OTURUM/ 12th SESSION 10.40 – 12.00

Yönetici/Chairman: Mahmut KOCA

Ali Kemal YILDIZ-Terör Suçlarında Suçluların İadesi/Extradition in Terror Crimes

Uğur ERSOY-Terörizm ve Nefret Suçları Arasındaki Tetikleme Etkisi/Trigger Effect Between Terrorism and Hate Crimes

Özlem E. YILMAZ-9/11 Sonrası Terörizmin Yeniden Tanımlanması/Redefining Terrorism after 9/11

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

13.OTURUM/ 13th SESSION 13.00 – 14.20

Yönetici/Chairman: Ali Kemal YILDIZ

Yusuf YAŞAR-Yasama Organına Karşı Suçlar/Crimes against the Legislature

Ezgi AYGÜN EŞİTLİ-Suç Genel Teorisinde Kalkışma Suçları/Attempt Crimes in the General Theory of Crime

Eylem BAŞ-Anayasayı İhlal Suçu/The Crime of Violation of the Constitution

Ara/Break 14.20 – 14.40

14.OTURUM/ 14th SESSION 14.40 – 16.00

Yönetici/Chairman: Yusuf YAŞAR

Muhammed DEMİREL-Emir Demiri Keser (mi?)/(Can) Order Cut Iron(?)

Ömer TEMEL-Dünyadaki Darbe Yargılamaları Tecrübeleri/Experiences of Coup Trials in the World

Kanita PRUSCANOVİC- Şili’de Darbelerle Ceza Hukuku Yoluyla Hesaplaşma ve Demokrasiye Giden Yol/The 1973 Coup in Chile: Dealing with Pinochet-Era Crimes,the Fight against Impunity and the Chilean Path to Democracy