Yükleniyor

Aramak için yazın

8 Kasım 2017

ALTINCI GÜN/SIXTH DAY 08.11.2017 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

OTURUM/ 15th SESSION 13.00 – 14.20

Yönetici/Chairman: Cüneyt YÜKSEL

Eylem AKSOY RETORNAZ-Yargıtay Kararlarında Terörün Propagandası ve İfade Özgürlüğü/Terrorist Propaganda and Freedom of Expression in the Case Law of The Court of Cassation

Mevlüt GÖL-Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Bağlamında Terör Örgütü Propagandası ve İfade Özgürlüğü İlişkisi/The Relation Between Propaganda of Terrorism and Freedom of Expression in the context of the Constitutional Compliant Case Law of  the Turkish Constitutional Court

Yağmur Müge AKMAN-Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçu ile İfade Özgürlüğü Arasındaki Gri Alan/The Grey Area between Propaganda of Terrorism and Freedom of Expression

 

Ara/Break 14.20-14.40

 

OTURUM/ 16th SESSION 14.40 – 16.00

Yönetici/Chairman: Saadet YÜKSEL

Vesile Sonay EVİK-BM Bünyesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler/Measures to Prevent the Financing of Terrorism within the United Nations

Kerim ÇAKIR-AB Bünyesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi/Prevention of Terrorism Financing in the European Union

Olgun DEĞİRMENCİ-Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu/The Crime of Financing of Terrorism in Turkish Law

Didar ÖZDEMİR-Yargıtay Kararları Işığında Terörizmin Finansmanı Suçu/The Crime of Financing Terrorism in the Light of Turkish Supreme Court Decisions