Yükleniyor

Aramak için yazın

9 Kasım 2017

YEDİNCİ GÜN/SEVENTH DAY 09.11.2017 PERŞEMBE/THURSDAY

17.OTURUM/ 17th SESSION 09.00-10.20

Yönetici/Chairman: Ahmet GÖKCEN

Elif BEKAR-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçunun Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi/The Crime of Provoking of the Masses to be Resentment and Hate orContempt of People within the Terror Organisation Activity

Mehmet Savaş ÖZDAĞ-Simbiyotik Bir İlişki: Terörizm ve Medya/A Symbiotic Relationship: Terrorism and Media

Feyzan ÖZBAY-Karşılaştırmalı Hukukta Terörün Yasal Tanımına Yönelik Yaklaşım Farklılıklarının Değerlendirilmesi/An Analysis for Legal Definitions of Terror from Comparative Law Perspective

 

Ara/Break 10.20 – 10.40

 

18.OTURUM/ 18th SESSION 10.40-12.00

Yönetici/Chairman: Cumhur ŞAHİN

Mehmet Emin ALŞAHİN-Örgüt Faaliyetlerinin Engellenmesi Çerçevesinde Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi/Interceptionof Comunication with Preventive Purpose in the context of Prevention Activities of the Organization

Batuhan BAYTAZ-Gizli Soruşturmacı/Undercover Investigator

Tülay KİTAPÇIOĞLU YÜKSEL-Terör Suçlarında Anonim Tanıklık/Anonymous Witness in Terrorism Offences

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

19.OTURUM/ 19th SESSION 13.00- 14.20

Yönetici/Chairman: İzzet ÖZGENÇ

Güneş OKUYUCU ERGÜN-Örgüt Üyeliği ve Üyesi Olmadan Örgüt Adına Suç İşleme/The  a Crime on behalf of an Organization without Being a Member

Zafer İÇER-Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık/Active Remorse inthe Organized Crimes

Havva Begüm TOKGÖZ-Örgüt Suçlarında İnfaz Rejimi/The Regime of Execution in the Organized Crimes

Ara/Break 14.20 – 14.40

20.OTURUM/ 20th SESSION 14.40 – 15.30

Yönetici/Chairman: Vuslat DİRİM

Eyüp YEŞİL-Örgüt Kavramı ve Yargı Kararlarında Kriterlerin Ortaya Konması/The Concept of Organization and Criterion in Judicial Decisions

Ara/Break 15.30 – 15.40

KAPANIŞ KONUŞMALARI/CLOSING SPEECHES

Ahmet GÖKCEN

İzzet ÖZGENÇ

Cumhur ŞAHİN

Bahri ÖZTÜRK

Adem SÖZÜER