Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAM

“EŞİTİZ!”

18-24 KASIM 2022

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU

BİRİNCİ GÜN 18.11.2022 CUMA

KAYIT 08.00-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

09.00 – 09.20

Prof. Dr. Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı

Doç. Dr. Mehtap Demir Güven

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi Rektörü

AÇILIŞ PANELİ

09.20-10.15

Yönetici: Bengi Semerci

Sahraa Karimi: Afganistan’da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet

Ehlimana Memisevic: Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)

Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği

Ara 10.15 – 10.30

AÇILIŞ KONFERANSI

Saadet Yüksel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı

Ara 10.30 – 10.45

1. OTURUM 10.45-12.00

Yönetici: Adem Sözüer

Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi

Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi

Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları

Soru-Cevap:11.45-12.00

Öğle Arası:12.00–13.30

2. OTURUM 13.30-14.45

Yönetici: Hüseyin Altaş

Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu

Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık

Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği

Soru-Cevap:14.30-14.45

Ara:14.45 – 15.0

3. OTURUM 15.00-16.15

Yönetici: Tuba Kelep Pekmez

Kanita Pruscanovic: Bosna Hersek’te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış

Zeljko Nikac-Branko Lestanin:  Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın (Çevrimiçi)

Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” – Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? (Çevrimiçi)

Soru-Cevap:16.00–16.15

Ara:16.15–17.00

4. OTURUM17.00-18.15

Yönetici: Volkan Aslan

Özlem Altıok: Eşitlik için Kadın Platformu ve Zoom’dan Mahkeme Salonuna İstanbul Sözleşmesi Savunması (Çevrimiçi)

Rosalyn Park: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareket ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi’ne Saldırılar (Çevrimiçi)

Julia McReynolds-Pérez: Arjantin’in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması (Çevrimiçi)

Soru-Cevap:18.00-18.15

İKİNCİ GÜN 19.11.2022 CUMARTESİ

5. OTURUM 09.00 – 10.40

Yönetici: Serdar Talas

Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri

Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği

Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği

Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme

Soru-Cevap:10.00-10.40

ÜÇÜNCÜ GÜN 20.11.2022 PAZAR

6. OTURUM 09.00 – 10.40

Yönetici: Büşra Demiral Bakırman

Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi

Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı

İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri

Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi

Soru-Cevap:10.20-10.40

DÖRDÜNCÜ GÜN 21.11.2022 PAZARTESİ

7.OTURUM 09.00 – 10.15

Yönetici: Elif Ergüne

Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi

Melike Sevim Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu

Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü

Soru-Cevap: 10.00 – 10.15

Ara: 10.15 – 10.30

8. OTURUM 10.30 – 11.45

Yönetici: Derya Tekin

Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi

Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Mağdur Hakları ve Cezasızlık Sorunu

Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu

Soru-Cevap: 11.30 – 11.45

BEŞİNCİ GÜN 22.11.2022 SALI

ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-14.00

Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca

Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler

Kolaylaştırıcılar: Adem Sözüer / Inês Fernandes Godinho /Anu Sivaganesan

Yöneticiler: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka/Ömer Metehan Aynural/Kanita Pruscanovic

9. OTURUM 09.00-10.15

Yönetici: Mehmet Maden

Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma

Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol (Coercive Control) Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları

Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması

Soru-Cevap: 10.00-10.15

Ara: 10.15 – 10.30

10. OTURUM 10.30-11.45

Yönetici: Buhari Çetinkaya

Abdullah Batuhan Baytaz, Pınar Özcan, Adem Sözüer: Sürekli Şiddet Mağduru Kadınların Eşlerini Öldürmelerinde Örselenmiş Kadın Sendromu ve Ceza Sorumluluğu Tartışmalarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İrdelenmesi

Inês Fernandes Godinho:  Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: Cinsiyet Eşitliği?

Anu Sivaganesan: Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma

Soru-Cevap: 11.30-11.45

Ara11.45 – 12.00

11. OTURUM 12.00-13.15

Yönetici: Eylem Aksoy Retornaz

Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık

Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı

Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj

Soru-Cevap: 13.00-13.15

ALTINCI GÜN 23.11.2022 ÇARŞAMBA

12. OTURUM 09.00-10.15

Yönetici: Özlem Yenerer Çakmut

Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme

Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi

Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu

Soru-Cevap: 10.00 – 10.15

Ara: 10.15 – 10.30

13. OTURUM 10.30-11.45

Yönetici: Arzu Arıdemir

Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar

Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme

Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri

Soru-Cevap: 11.30 – 11.45

Ara: 11.45-13.0

14. OTURUM 13.00-14.15

Yönetici: Ömer Ekmekçi

Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme)

Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi

Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi

Soru-Cevap14.00 – 14.15

Ara: 14.15 – 14.30

PANEL 14.30-15.15

Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları

Yönetici: Çağlar Coşkunsu

Dilruba Söylemez

Nergiz Daşlıçay

15. OTURUM 15.15-16.30

Yönetici: Seda Özmumcu

Ayşe Öncül: Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası

Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler

Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı

Soru-Cevap: 15.15-15.30

YEDİNCİ GÜN 24.11.2022 PERŞEMBE

Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması

İstanbul Üniversitei Hukuk Fakültesi Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu 09.30-12.00

09.00-09.30 Kayıt

Yöneticiler: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü

Uluslararası Hukuk Kulübü

Kadın Hakları Kulübü

Sinema Kulübü

Kapanış Konuşması

12.00-12.10 Adem Sözüer