Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

13. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ

AKADEMİK PROGRAMI
17-23 KASIM 2023

17 Kasım 2023 (Cuma)
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası

Doktora Salonu

Kayıt: 08.00-08.30

Açılış Konuşmaları 08.30-09.00
Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Uygulama
Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Fethi Gedikli
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Açılış Konferansı 09.00-09.40
Yönetici: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak Mıdır?”

1. OTURUM 09.40-10.40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas: Ceza Muhakemesi Sürecinde Adil Yargılama ve Medya
Özgürlüğü
Doç. Dr. Muhammed Demirel: Haber Verme Hakkı Bağlamında Soruşturmanın Gizliliğini
İhlal Suçu
Dr. Öğr. Üyesi M. Buhari Çetinkaya: İfade Özgürlüğünün Kapsamının Disiplin Hukuku
Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Soru-Cevap: 10.40-11.00
Ara: 11.00-11.20

2. OTURUM 11.20-12.20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Sözüer
Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Arkaik Şiddet ve Nefret Söylemlerinin İfade Özgürlüğü
Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Begüm Nur Kalıpçıoğlu: “Online” Nefret Söylemi
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Arş. Gör. Şerife Sena Poçanoğlu: Nefret Söylemi ile İfade
Özgürlüğü Arasındaki Denge: Kuran-ı Kerim’e Karşı Avrupa’da Gerçekleşen Eylemler
Soru-Cevap: 12.20-12.40

Öğle Arası: 12.40-14.00

3. OTURUM 14.00-15.10

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selman Dursun
Dr. Neslihan Ateş Benek: İçerik Sağlayıcının Ceza Sorumluluğu
Arş. Gör. Merve Can Maraşlı: İnternette İfade Özgürlüğünün Kullanımında Sınırlayıcı
Bir Unsur Olarak Algoritmalar
Arş. Gör Eren Sözüer: Sosyal Ağlarda İfade Özgürlüğü ve Eşik Bekçileri: Filistin
Özelinde Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Yiğit Yeniyetişme: AİHM İçtihatları Işığında İçeriğin Silinmesi ve Erişimin
Engellenmesi Koruma Tedbirleri ve Bant Daraltması Tedbirinin Değerlendirilmesi
Soru-Cevap: 15.10-15.30

Ara: 15.30-15.50

4. OTURUM 15.50-16.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eylem Aksoy Retornaz
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kelep Pekmez: İfade Özgürlüğü Bağlamında Halkı Kin ve
Düşmanlığa Tahrik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri
Arş. Gör. Dr. Büşra Demiral Bakırman: Türk Hukukunda Açık ve Yakın Tehlike Testi
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Algan Canseven: Tarihsel Örnekler Işığında Suçu ve Suçluyu Övme
Suçu
Soru-Cevap: 16.40-17.10

18 Kasım 2023 Cumartesi
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası

Doktora Salonu

ERASMUS PANELLERİ -I- (Almanca) 09.00-10.00
Erasmus Öğrencilerinin İfade Özgürlüğüne İlişkin Sunumları

Moderatörler: Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Krisztina Karsai, Arş. Gör. Dr. Büşra
Demiral Bakırman, Arş. Gör. Ömer Metehan Aynural, Arş. Gör. Begüm Tokgöz, Arş.
Gör. Esra Dikmen

5. OTURUM 10.00-11.20

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Batuhan Baytaz
Prof. Dr. Krisztina Karsai: Cezai Sorumluluğun Doğmasında Nudge’ın Rolü
Doç. Dr. Maria Filatova: Ceza Hukuku Perspektifinden Üretken Yapay Zeka ve İfade
Özgürlüğü
Doktora Öğrencisi Karolina Wiecek: İfade Özgürlüğünün Sınırı Nerede? Sanatsal ve Dini
Özgürlükler Üzerindeki Ceza Hukuku Kısıtlamaları
Dr. Öğr. Üyesi Hadi Salehi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İran Hukukunda Dine
Sövme ve Kutsal Değerlere Saygısızlık Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Soru-Cevap: 11.20-11.50
Ara: 11.50-12.00

6. OTURUM 12.00-13.20

Oturum Başkanı: Arş. Gör. Eren Sözüer
Prof. Dr. Zeljko Nikac: Sırbistan Polisinin Vatandaşların Toplanma ve İfade Özgürlüğü
Haklarının Uygulanmasındaki Yeri, Rolü ve Görevleri
Prof. Dr. Amila Ferhatović, Arş. Gör. Kanita Pruscanovic: Bosna-Hersek Mahkeme
İçtihatlarında Nefret Söylemi: Zorluklar ve Perspektifler
Doktora Öğrencisi Julia Mucha: Polonya Anayasası Bağlamında İfade Özgürlüğü ve
Ticari Faaliyetler Bakımından Çalışma Özgürlüğü
Yüksek Lisans Öğrencisi Anastasiya Zavyazkina: Hakaret Suçu ve İfade Özgürlüğü:
Rusya Düzenlemesi
Soru-Cevap 13.20-13.50
Öğle Arası: 13.50-14.30

ERASMUS PANELLERİ -II- (Almanca) 14.30-16.00
Erasmus Öğrencilerinin İfade Özgürlüğüne İlişkin Sunumları

Moderatörler: Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Krisztina Karsai, Arş. Gör. Dr. Büşra
Demiral Bakırman, Arş. Gör. Ömer Metehan Aynural, Arş. Gör. Begüm Tokgöz, Arş.
Gör. Esra Dikmen

20 Kasım 2023 (Pazartesi)
Doktora Salonu

7. OTURUM 09.00-10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Sözüer
Doç. Dr. Selman Dursun: Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Haber
Verme ve Eleştiri Hakkı
Doç. Dr. Batuhan Baytaz: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme
Suçu
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Işıka: Hakaretin Bir Suç Olmaktan Çıkarılması Eğilimi
Soru-Cevap: 10.00-10.20
Ara: 10.20-10.40

Konferans: 10.40-11.00
Doç. Dr. Saadet Yüksel: AİHM 10. Madde İçtihadına Genel Bakış
Soru-Cevap: 11.00-11.10

Panel: 11.10-12.20

Çocukların Korunması Bağlamında Dijital ve Medya Ortamında Çocukları Olumsuz
Etkileyen İçeriklerin Doğurduğu Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözümler
Yönetici: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Prof. Dr. Bengi Semerci: Dijital Ortamdaki Zararlı İçeriklerin Çocuk Ruh Sağlığı ve
Gelişimine Etkileri
Prof. Dr. Leyla Keser Berber: Çocukların Etkin Korunması İçin Dijital Alanda Teknik
Hukuki Önlemler
Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza Akkanat Öztürk: İçerik Paylaşım Platformlarının Kullanım
Şartları ve Çocukların Zararlı Çevrimiçi İçeriklerden Korunması: Çocuğun Menfaatinin ve
İfade Özgürlüğünün En İyi Şekilde Dengelenmesi

Öğle Arası: 12.20-13.30

8. OTURUM 13.30-14.50
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Savaş
Arş. Gör. Dr. Ezgi Çırak Karalı: İfade Özgürlüğü, Telif Hakları ve Ceza Hukukunun
Kesiştiği Bir Sanat: “Gri Dünyaya Renkli Yağmurlar Yağdıran” Grafitiler
Arş. Gör. Dr. Serpil Işık: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Üzerindeki
Hakların İhlalinde Talep Edilebilecek Olan İhtiyati Tedbirlere İlişkin Esaslar
Arş. Gör. Dr. Ayşe Ece Acar: İfade Özgürlüğü Kapsamında Avukatların Sosyal Medya
Kullanımı
Arş. Gör. Neslihan Can, Hâkim Abdurrahman Burak Karahan: Dini İnançların Bir
Koruyucusu Olarak Türk Ceza Kanunu (mu?): Dini Değerleri Aşağılama Suçunun (TCK m.
216/3) İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi
Soru-Cevap: 14.50-15.20

21 Kasım 2023 (Salı)
Mavi Salon

9. OTURUM 09.00-10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin Nal
Arş. Gör. Cansu Türkmen: Anayasa Mahkemesi’nin “İrfan Sancı (2)” Kararı Bağlamında
Müstehcenlik ve Sanatsal İfade Özgürlüğü
Arş. Gör. Pınar Özcan: Çetin Sağır ve Diğerleri Bireysel Başvuru Kararı Kapsamında Açlık
Grevi ve İfade Özgürlüğü
Arş. Gör. Melike Orçin: Mahkumların İfade Hürriyeti Bağlamında İnternete Erişim Hakkı
Soru-Cevap: 10.00-10.20
Ara: 10.20-10.40

10. OTURUM 10.40-11.40

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Maden
Doç. Dr. R. Murat Önok: Basın Özgürlüğü Bağlamında Basın Konseyi
Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay: Sansüre İlişkin Mevzuatın İfade Özgürlüğü Perspektifinden
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Adem Sözüer, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ergüne: Eleştiri Hakkı Bağlamında Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama
Soru-Cevap: 11.40-12.00

22 Kasım 2023 (Çarşamba)
Mavi Salon

11. OTURUM 09.00-10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ledün Akdeniz: İşçinin İhbar ve İfşa Etme (Whistleblowing) Yoluna
Başvurmasının İş İlişkisinde İfade Özgürlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Aslı Çalışkan Yıldırım: Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında
İşçinin İfade Özgürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi İrem Yayvak Namlı: İşçinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İşveren
Tarafından Fesih Nedeni Yapılması
Soru-Cevap: 10.00-10.20
Ara: 10.20-10.40

12. OTURUM 10.40-11.40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgehan Çetiner
Arş. Gör. Gökçe Nur Demir: Ticari İfade Özgürlüğü: Amerikan Yüksek Mahkemesi
Örneği
Arş. Gör. Dr. Efe Can Yıldırır: Haksız Fiil Sorumluluğunda Hukuka Aykırılığı Önleyen
Hallerden Üstün Kamu Yararı Bağlamında Basın Özgürlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Melis Avşar: Yabancı Basın Mensubu Kişilerin Türkiye’de Çalışması
Soru-Cevap: 11.40-12.00
Ara: 12.00-12.20

13. OTURUM 12.20-13.20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Işıka
Arş. Gör. Tevhide Gizem Soyergin Bildir: Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru
Kararlarında Akademik İfade Özgürlüğü
Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan Hüseyin Çevik: İfade Hürriyetinin HAGB Karşısında
Sönümlenmesi
Doktora Öğrencisi Halil Kaan Canan: Sosyal Medyada Yalan Haber ve İfade Özgürlüğü
İkilemi – Türk ve Alman Ceza Hukuku Hükümleri Bakımından Bir İnceleme
Soru-Cevap: 13.20-13.40

23 Kasım 2023 (Perşembe)
Mavi Salon

14. OTURUM 09.00-10.20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aslan
Doç. Dr. Nil Karabağ: Şeref ve Haysiyete İfade Özgürlüğü Karşısında Tanınan Koruma
Hakkındaki Genel Kuralların Belirlenmesi

Arş. Gör. Hilal Kutkan: Yargı Bağımsızlığı Bağlamında Soruşturma ve Kovuşturma
Evresinde Yayın Yasakları: Yayınlar Mahkemeleri Etkiler mi?
Arş. Gör. Beren Şen Çetiner: İfade Özgürlüğünün Krizi: İptal Kültürü
Arş. Gör. Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: Anayasa Hukuku Bağlamında Hakimlerin İfade
Özgürlüğü
Soru-Cevap: 10.20-10.40
Ara: 10.40-10.50

24 Kasım 2023 (Cuma)
Doktora Salonu

Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu 09.00-17.00

Moderatörler: Prof. Dr. Adem Sözüer, Arş. Gör. Yağmur Altay, Arş. Gör. Pınar Özcan, Arş.
Gör. Gülay Yaldırak, Arş. Gör. Aslıhan Asena Koç, Arş. Gör. Selen Kayhan

1. Atatürkçü Düşünce Kulübü
2. Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü (CEZAK)
3. Dispute Resolution Club (DRC)
4. Hukukta Kariyer Kulübü
5. International Law Student Association (ILSA)
6. İstanbul Girişimcilik Kulübü (İGK)
7. Kadın Hakları Kulübü (Fakülte)
8. Kadın Hakları Kulübü (Rektörlük)
9. Kültür ve Hukuk Kulübü
10. Sinema Kulübü
11. Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü
12. Güçlü Avukat Güçlü Yargı Kulübü
13. Demokrasi ve Hukuk Kulübü
14. Marmara Hukuk Kulübü
15. MÜHF Hukuk ve Diplomasi Kulübü
16. Tan Akademi Kulübü
17. TNKÜ Hukuk Topluluğu
18. TNKÜ Hukuk Meclisi Topluluğu
19. Yelken Kulübü
20. LÖSEV Fayda Kulübü