Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

 5. ULUSLAR ARASI SUÇ VE CEZAFİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAM

5. INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL 

ACADEMIC PROGRAMME

 

Birinci Gün / First Day– 16.10.2015 Cuma / Friday

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Istanbul University Congress and Culture Center

 

Ceza Adalet Sisteminde Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on in the Criminal Justice System

Açılış Sunumları/Opening Presentations: 08.45/09.15

Türkiye Ceza Adaletinde Ayr/mc/l/kta “Eşitlik”

“Equality” in D/scr/m/nat/on in the Turkish Criminal Justice System”

Prof. Dr. Adem Sözüer

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun

İstanbul Üniversitesi / University

 

  1. Panel: 09.15/10.30

Türkiye’de Özel Yetkili Mahkemeler “Ötekilere” Nasıl Baktı

Treatment of Others in Special Courts

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Adem Sözüer – İstanbul Üniversitesi /University

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi/ University

Siyasette ve Bürokraside Tutuklama Yoluyla Tasfiye – Elimination by Detention in Politics and Bureaucracy”

Prof. Dr.Ersan Şen – Avukat / Lawyer

“Yargılama Sürecinde Basında Yargısız İnfazlar – Extrajudicial Executions in Media During the Judicial Process”

Nedim Şener – Gazeteci / Journalist

“Baba Seni Neden Oraya Koydular – Dad, Why Did They Put You There?”

 

Kahve Arası/Coffee Break: 10.30/10.45

 

  1. Panel: 10.45/12. 00

ABD: Selma’dan Ferguson’a “Olağan Şüpheliler”

USA: From Selma to Ferguson:“Usual Suspects”

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bahri Öztürk

Konuşmacılar/Speakers:

Dr. DorothyEhrlich – Amerikan Sivil Haklar Birliği Yöneticisi –Director from American Civil Liberties Union

“ABD Ceza Adalet Sisteminde Siyahlara Yönelik Ayr/mc/l/k – From Driving While Black to Black Lives Matter – A Retrospective On Racial D/scr/m/nat/on In The Criminal Justice System”

Prof. Dr. StephenThaman – Saint Louis Üniversitesi/University

“ABD’de Ötekileri Damgalama – Racial Profiling in the U.S”

Dr. Justin Hansford – Saint Louis Üniversitesi/University

Ferguson Örneğinde ABD Adli Sisteminde Ayr/mc/l/k – Judicial D/scr/m/nat/on in US Judicial System in the Context of Ferguson”

 

Kahve Arası/Coffee Break: 12.00/12.15

 

3.Panel:12.15/13.15

Almanya: Türklere Yönelik Irkçı Cinayetlerde “Olağandışı Şüpheliler”

Germany: “Unusual Suspects” in Racial Murders Against Turks

 

Yönetici/Chairman: Y. Doç. Dr. GottfriedPlagemann İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Safiye Şahin – Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Executive Board in Berlin Science and Technology Centre

“Yüzyılın Davası: NSU Olayı Bağlamında Kurumsal Ayr/mc/l/k – The Century Process: The NSU Case in Münich- The Beginnings of The NSU, Background, Structural Racism?”

Antonia von der Behrens– NSU davası Müdahil Avukatı / Lawyer in NSU Case

“NSU Davasında Devlet İstihbarat Örgütünün Rolü Aydınlatılabilir mi? – The Co-plaintiff in the NSU Case: Is the Enlightenment of the Role of the Secret Services in the Criminal Proceeding Possible?”

 

Öğle Arası/Lunch Break: 13.15/14.15

 

4.Panel:14.15/15.30

 

Doğudan Batıya Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on From East to West

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Fethi Gedikli İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Zoltan BolekMacar İslam Cemiyeti Başkanı / President of HungarianIslamAssociation

Macaristanda Hem Mülteci Hem Müslüman Olmak – Being Both a Refugee and a Muslim in Hungary”

Muhterem DilbirliğiAvukat / Lawyer

“Almanya Bağlamında Avrupada Esen Pegida- Rüzgarları – PegidaWinds in Europe within the Context of Germany”

Abdülkadir Seyit Tümtürk – Uygur Türkleri Kurultayı Genel Sekreteri / General Secretary of Uyghur Turks Assembly

“Çin: İnanç ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Ayr/mc/l/k – China: D/scr/m/nat/on against Freedom of Religion and Expression”

 

Kahve Arası/Coffee Break: 15.30/15.45

 

  1. Panel 15.45/17.30

Ulusal ve Uluslararası Hukukta Ayr/mc/l/k Suçları

Crimes of D/scr/m/nat/on in Nationaland International Law

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Marmara Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

Arş. Gör. Kenan Evren Yaşar – İstanbul Üniversitesi/ University

“Türk ve Fransız Hukukunda Ayr/mc/l/k – Dscr/m/nat/on in Turkish and French Laws”

Arş. Gör. Dr. Uğur Ersoy – Kırıkkale Üniversitesi/ University

“Türkiye’de Ayr/mc/l/k Suçu – Dscr/m/nat/on as a Crime in Turkey”

Yrd. Doç. Dr. Murat Önok – Koç Üniversitesi/ University

“Uluslararası Suç Olarak Irk Ayr/mc/l/ğ/ – Apartheid as an International Crime”

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin – Marmara Üniversitesi/ University

“Dini Değerleri Aşağılama ve Dini Değerlerden Bahisle Hakaret – Insulting and Showing Contempt for Religious Values”

– Valerie Muguoh Chiatoh – İstanbul Üniversitesi / University

“Afrika’da Ayr/mc/l/k Suçu / D/scr/m/nat/on As a Crime in Africa”

 

İkinci Gün/ Second Day –17.10.2015 Cumartesi / Saturday

 

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Istanbul University Congress and Culture Center

 

Konferans/Conference: 09.00/09.30

Morten Kjaerum – Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Müdürü- BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi Eski Üyesi –AB Temel Haklar Kurumu Eski Yöneticisi / Director of Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Former Member of UN Committee on Elimination of Racial Discrimation, Former Director of the EU Fundamental Rights Agency

“Farklılıkları Kucaklayan Bir Toplum Mümkün mü? – The Inclusive Society: An Illusion or Possibility?”

  1. Panel:09.30/11.00

Uluslararası Perspektiften Ayr/mc/l/k

International Perspective on D/scr/m/nat/on

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. İbrahim Kaya – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Dr. Eddie Bruce-Jones – Birkbeck Londra Üniversitesi / Birkbeck London University

“Günümüz Avrupasında Hukuk ve Protesto / Policing Race in Contemporary Europe: On Law and Protest”

Anu Sivaganesan – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü / Swiss Institute of ComparativeLaw

“Pozitif Ayr/mc/l/k Konusunda Hindistan, ABD ve Fransa’daki Gelişmeler –Positive D/scr/m/nat/on as Corrective: Affirmative Actions in India, USA and France”

Doç. Dr. Tahir Mohammad – Arakan Rohingya Birliği Kongre Başkanı/Umm Al-Qura / Chairman of the Arakan RohingyaUnion / University of Umm Al-Qura

“Myanmmar’da Rohingyalara Yönelik Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on against Rohingya Minority in Myanmar”

Dr. Klára Drličková – Masaryk Üniversitesi / University

“Çek Cumhuriyeti’nde Ayrımcılık: Güncel Konular – Discrimination in the Czech Republic: Current Issues”

 

 

Film Gösterimi / Film Screening ve/and 7. Panel: 13.00 – 16.00

Beyoğlu Atlas Sineması/Theater

 

Film: Çember / The Circle-13.00/14.45

 

Panel 14.45 – 16.00

 

Toplumsal Algıdan Sinemaya: Cinsel Yönelim ve Kimlik

From Social Perception to Cinema: Sexual Orientation and Identity

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bengi Semerci –Psikiyatr / Psychiatrist

Konuşmacılar/Speakers:

IvanMadeo- Metin yazarı, Yapımcı / Producer

Ayta Sözeri – Oyuncu / Actress

Alin Taşcıyan– Sinema Eleştirmeni/ Cinema critic

Fırat Söyle– Avukat / Lawyer

Prof. Dr. Walter Stofell – Fribourg Üniversitesi / University

 

 

Üçüncü Gün / Third Day – 18.10.2015 Pazar Sunday

 

Film Gösterimi / Film Screening ve/and 8. Panel:13.00/15.30

Beyoğlu Atlas Sineması/Theater

 

Film: Srebrenitsa’nın Sisi / The Fog of Srebrenica-13.00/14.00

Panel:14.00/15.30

 

Srebrenitsa’da Sisler Dağıldı mı?

Has the Fog Cleared From Srebrenica?

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bengi Semerci – Psikiyatr / Psychiatris

Konuşmacılar/Speakers:

Samir Mehanovic– Yönetmen / Director

Dr. Amila Ferhatovic Saraybosna Üniversitesi / SarajevoUniversity

Faysal Soysal – Yönetmen / Director

Coşkun Aral Belgeselci, Savaş Muhabiri / Documentarist, War Reporter

Reshad Hamzah (ReshadStrik) – Oyuncu / Actor

 

Dördüncü Gün/ Fourth Day – 19.10.2015 Pazartesi Monday

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Istanbul University Congress and Culture Center

 

Konferans: 09.00/09.30

 

Avrupa ve Amerika PersektifindenAyr/mc/l/k

The European and American Perspectives on D/scr/m/nat/on

Yönetici/Chairman: Doç. Dr. Cüneyt Yüksel – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Duncan Kennedy Harvard Üniversitesi / University

“Avrupa ve Amerikanın Ayr/mc/l/ğa Bakışındaki Fark – D/scr/m/nat/on: The Difference Between Euroepan and American Perspectives”

 

 

  1. Panel: 09.30/11.00

Bir Ayr/mc/l/k Nedeni: Yabancı Fobisinden İslamofobiye

A Groundfor D/scr/m/nat/on: From Xeonophobia to Islamophobia

Yönetici/Chairman: Prof. Dr.Ayşenur Tütüncü– İstanbul Üniversitesi / University

 

Konuşmacılar/Speakers::

Dr. Farid Hafez Salzburg Üniversitesi / University

“İslamofobi ve Ayr/mc/l/k – Islamophobia and D/scr/m/nat/on”

Nina Mühe Hür Berlin Üniversitesi / Free Berlin University

“Almanyadaki Okullarda İslamafobi ve Bunun Genç Müslümanlar Üzerindeki Etkisi – Islamophobia in German Schools and Its Effects on Young Muslims”

Dr. Ineke van der Valk – Amsterdam Üniversitesi / University

“İslamofobi Nedeniyle Gençler ve Öğrenciler Arasında Ayr/mc/l/k – Islamophobia And D/scr/m/nat/on Among Young People and Secondary School Students”

 

 

Kahve Arası/Coffee Break:11:00/11.20

 

  1. Panel:11.20/12.30

 

Özel Gereksinimli Bireyler: Çocuklar, Engelliler, Engeller

Individuals with Special Requirements: Juveniles, Disabled People, Disabilities

Yönetici/Chairman: Doç. Dr. Sebahattin Nalİstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers::

Uzm. Dr. Gazi Alataş Psikiryatr, ASPB Müşaviri / Psychiatrist, Counsellor in Ministry of Family and Social Policies

“Engellilere Yönelik Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on against Disabled Individuals”

Sedef Erken Avukat /Lawyer

“Eğitim sisteminde Engelliye Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on against Disabled in Education System”

Nurdeniz Tunçer – Avukat, Rehber Köpekler Derneği Başkanı / Lawyer, President of Guide Dogs Association

 

Öğle Arası/Lunch Break:12.30/13.30

 

 

11 Panel:13.30/15.00

Cinsel Yönelim ve Kimliğe Dayalı Ayr/mc/l/k

Sexual Orientation and D/scr/m/nat/on Based on Identity

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Adem Sözüer . İstanbul Üniversitesi/University

Konuşmacılar/Speakers:

Giuseppe Zago Leiden Üniversitesi / University

“Avrupa’da Cinsel Azınlıklara Yönelik Bakış Açısındaki Değişim – Agents of Change for Sexual Minorities in Europe: Does the ECtHR Influence States Policies or Vice-Versa? A Two-Way Relationship!”

Arş. Gör. Gülşah Korkusuz İstanbul Üniversitesi / University

“Türk Ceza Hukukunda Cinsel Yönelim ve Kimlik – Sexual Orientation and Identity in Turkish Criminal Code”

Uzm. Dr. Seven Kaptan CETAD Ayrımcılık Çalışma Birimi Koordinatörü / Coordinator Discrimination Working Group in Sexual Education Healing and Research Association

“Homofobi ve Transfobinin Bireysel-Toplumsal Psikolojideki Rolü – Role of Homophobia and Transphobia in Individual and Social Psychology”

 

Kahve Arası/Coffee Break: 15.00/15.20

 

Film Gösterimi/Screening ve/and 12. Panel:15.20 – 17.30

 

Film Gösterimi/Film Screening – “Mohammed The Matchmaker” : 15.20/16.00

Panel: 16.00/17.20

Panel Ortak-Organizasyonu/ Panel Co-Organizer: Global Institute for Health and Human Rights, State University of New York at Albany

 

Madde Bağımlılarına ve HIV/AIDS Hastalarına Yönelik Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on Against Drug Addicts and HIV/AIDS Patients

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bengi Semerci –Psikiyatr / Psychiatrist

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Arash Alaei -– New York Üniversitesi / State University of New York at Albany

Prof. Dr. Kamiarb Alaei – New York Üniversitesi / State University of New York at Albany

Prof. Dr. Alexandra Harrington – Albany Hukuk Fakültesi / Law School

 

Beşinci Gün / FifthDay – 20.10.2015 SalıTuesday

 

  1. Panel:09.00/10.45

Rabi Medresesi /Madrasah

Çalışma Hayatında Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on in Working Life

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi- İstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

Arş. Gör. Eylem Baş-Arş. Gör. Dr. Orhan Ersun Civan Ankara Üniversitesi/ University

“Sendika Üyeliği ve Sendikal Faaliyetler Nedeniyle Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on Due to Union Membership and Union Activities”

Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün – Ankara Üniversitesi/ University

“Ayr/mc/ Mobbing – D/scr/m/natory Mobbing”

Ruken Aksakallı Temel – Avukat Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel Law Firm

“İş Hukukunda Cinsiyete Dayalı Ayr/mc/l/k – Gender D/scr/m/nat/on in Labor Law”

Necip Şenel – Avukat Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel Law Firm

“Uygulamada Çalışma Alanında Ayr/mc/l/k Vakaları – D/scr/m/nat/on Cases in Working Life”

 

 

Kahve Arası/Coffee Break:10.45/11.00

 

14.Panel:11.00/12.40

Rabi Medresesi/ Madrasah

 

Ayr/mc/l/k Heryerde / D/scr/m/nat/on is Everywhere

 

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba – İstanbul Üniversitesi/ University

“Yeşilçam’da Kadın – Woman in Turkish Cinema”

Araş. Gör. Umut Koloş- İstanbul Üniversitesi/ University

“Amerika’da Öteki Olmak ve Bir ‘Hukuk Filmi’: Sacco ve Vanzetti – Otherness in Americaand a ‘Law Film’: Sacco and Vanzetti”

Araş. Gör. İrem Burcu Özkan – İstanbul Üniversitesi/ University

“İçimdeki Deniz Filmini Engelli Temelli Ayr/mc/l/k Üzerinden Yorumlamak – Reading the Film “The Sea Inside” From the Perspective of D/scr/m/nat/on Against Disabled Individuals

Yrd. Doç. Serhat NasıroğluSakarya Üniversitesi / University

“Mülteci Çocuklar ve Ayr/mc/l/k – Refugee Children and D/scr/m/nat/on”

 

 

 

KATILIMCILAR

Adem Sözüer, Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Ahmet Gökcen, Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi/ University

Alexandra Harrington, Prof. Dr. – Albany Hukuk Fakültesi / Law School, Adjunct Professor in  International Law

Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni / CinemaCritic

AmilaFerhatovic, Dr. – Saraybosna Üniversitesi / SarajevoUniversity

Antonia von der Behrens – NSU davası Müdahil Avukatı / Lawyer in NSU Case

AnuSivaganesan – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü / Swiss Institute of ComparativeLaw

Arash Alaei, Prof. Dr. – New York Üniversitesi / State University of New York at Albany,  Clinical Associate Professor, School of Public Health

Ayşenur Tütüncü, Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

Ayta Sözeri – Oyuncu / Actress

Bahri Öztürk, Prof. Dr. – İstanbul Kültür Üniversitesi / University

Bengi Semerci, Prof. Dr. Psikiyatr / Psychiatrist

Coşkun Aral – Belgeselci, Savaş Muhabiri / Documentarist, WarReporter

Cüneyt Yüksel, Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

DorothyEhrlich, Dr. – Amerikan Sivil Haklar Birliği Yöneticisi /Director from American Civil Liberties Union

Duncan Kennedy, Prof. Dr. – Harvard Üniversitesi / University

Eddie Bruce-Jones, Dr. – Birkbeck Londra Üniversitesi / BirkbeckLondonUniversity

Ersan Şen, Prof. Dr. – Avukat /Lawyer

Eylem Baş, Arş. Gör. – Ankara Üniversitesi/ University

FaridHafez, Dr. – Salzburg Üniversitesi / University

Faysal Soysal – Yönetmen / Director

Fethi Gedikli, Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

Fırat Söyle – Avukat / Lawyer

Gazi Alataş, Uzm. Dr. – Psikiryatr, ASPB Müşaviri / Psychiatrist, Counsellor in Ministry of Family and Social Policies

GiuseppeZago –Leiden Üniversitesi / University

GottfriedPlagemann, Yrd. Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

Gülşah Korkusuz, Arş. Gör. – İstanbul Üniversitesi / University

Güneş Okuyucu Ergün, Yrd. Doç. Dr. – Ankara Üniversitesi/ University

İbrahim Kaya, Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

Inekevan der Valk, Dr. – Amsterdam Üniversitesi / University

İrem Burcu Özkan, Araş. Gör. – İstanbul Üniversitesi/ University

IvanMadeo – Metin yazarı, Yapımcı / Producer

JustinHansford, Dr. – Saint Louis Üniversitesi/University

Kamiarb Alaei, Prof. Dr. – New York Üniversitesi / University, Professor of Public service, Department of Public Administration and Policy Rockefeller College

Kenan Evren Yaşar, Arş. Gör. – İstanbul Üniversitesi/ University

Klára Drličková, Dr. – Masaryk Üniversitesi / University

 

Mehmet Emin Alşahin, Yrd. Doç. Dr. – Marmara Üniversitesi/ University

MortenKjaerum – Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Müdürü- BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi Eski Üyesi –AB Temel Haklar Kurumu Eski Yöneticisi / Director of Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Former Member of UN Committee on Elimination of Racial Discrimation, Former Director of the EU Fundamental Rights Agency

Muhterem Dilbirliği – Avukat / Lawyer

Murat Önok, Yrd. Doç. Dr. – Koç Üniversitesi/ University

Necip Şenel – Avukat, Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel LawFirm

Nedim Şener – Gazeteci / Journalist

Nina Mühe – Hür Berlin Üniversitesi / Free Berlin University

NurdenizTunçer – Avukat, Rehber Köpekler Derneği Başkanı / Lawyer, President of Guide Dogs Association

Orhan Ersun Civan, Arş. Gör. Dr. – Ankara Üniversitesi/ University

Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi / University

ReshadHamzah (ReshadStrik) – Oyuncu / Actor

Ruken Aksakallı – Avukat Şenel Hukuk Bürosu/ Lawyer, Şenel LawFirm

Safiye Şahin – Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Executive Board in Berlin Science and Technology Centre

Samir Mehanovic – Yönetmen / Director

Sebahattin Nal, Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi/ University

Sedef Erken – Avukat /Lawyer

Serhat Nasıroğlu, Yrd. Doç. Dr. – Sakarya Üniversitesi / University

Serra Yılmaz – Oyuncu / Actress

Seven Kaptan, Uzm. Dr. – CETAD Ayrımcılık Çalışma Birimi Koordinatörü / Coordinator Discrimination Working Group in Sexual Education Healing and Research Association

Seyit Tümtürk – Uygur Türkleri Kurultayı Genel Sekreteri / General Secretary of Uyghur Turks Assembly

StephenThaman, Prof. Dr. – Saint Louis Üniversitesi/University

Tahir Mohammad, Doç. Dr. – Arakan Rohingya Birliği Kongre Başkanı, Umm Al-Qura Üniversitesi / Chairman of the Arakan Rohingya Union , University of Umm Al-Qura

Uğur Ersoy, Arş. Gör. Dr. – Kırıkkale Üniversitesi/ University

Umut Koloş, Araş. Gör. – İstanbul Üniversitesi/ University

Ülker Yükselbaba, Yrd. Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi/ University

Valerie MuguohChiatoh – İstanbul Üniversitesi / University

WalterStofell, Prof. Dr. – Fribourg Üniversitesi / University

Yasemin Işıktaç, Prof. Dr. –İstanbul Üniversitesi/ University

ZoltanBolek – Macar İslam Cemiyeti Başkanı / President of Hungarian Islam Association