Yükleniyor

Aramak için yazın

8 Kasım 2014

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

A Salonu

 

 

4.PANEL

 

Mülteci Politikaları

Yönetici: Prof. Dr. Bahadır ERDEM

Tebliğler: 09.20 – 10.40

Yunanistan’da Göç ve Vatandaşlık Hukuku

Prof. Dr. Evengelos VASSILAKAKIS

Fas’da Mültecilerin Günlük Yaşama Yansıyan Etkileri ve Değişen Politikalar

Maud DEPRESLE

Hindistan’ın Göç/Göçmen Politikası

Dr. Diptimoni BORUAH

Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Hukuki Statüsü

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Tartışma: 10.40 – 11.10

Kahve Arası: 11.10 – 11.20

 

5.PANEL

Ceza Adaleti Sürecinde Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU

Tebliğler: 11.20 – 12.20

Göç, Azınlıklar ve Çok Kültürlülüğün Suç ile ilgisi: İsveç Deneyimi

Prof. Dr. Charles WESTIN

Belçika Ceza Adaletinde ve Politikasında Göç Sürecinde Göçmenlerin Durumu

Prof. Dr. Dirk VANHEULE

İtalya’da Göçmen Sorunu

Prof. Dr. Silvio CIAPPI

Tartışma: 12.20 – 12.40

Öğle Yemeği: 12.40 – 13.30

 

 

 

6.PANEL

 

 

 

Madalyonun İki Yüzü: Mağdur ve Fail Olarak Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI

Tebliğler 13.30 – 14.30

ABD’de Suçun Mağduru Olarak Göçmenler

Prof. Dr. Stephen THAMAN

Fransa’da Bir Suç Olarak Göç? Tüm Göçmenler Potansiyel Birer Suçlu Mudur?

Prof. Dr. Marie-LaureBasilien-GAINCHE

Hırvatistan’da İnsan Ticareti-Göçmenlerin Mağduriyeti

Prof. Dr. Davor DERENCINOVIC

Tartışma: 14.30 – 14.50

Kahve Arası: 14.50 – 15.00

 

 

 

7.PANEL

 

 

 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Yönetici: Doç. Dr. Pınar ÖLÇER

Tebliğler 15.00 – 16.00

Kazakistan’daGöçmen Suçluluğu

Nazgül TUYAKBAYEVA

Sırbistan’da İnsan Ticareti

Dr. Tatjana BUGARSKI

“Biutiful” Filmi Perspektifinden İspanyada Organize Suç ve Göç

Prof.Dr. Manuel CANCIO

Tartışma: 16.00 – 16.20

Kahve Arası: 16.20 – 16.40

 

 

 

8.PANEL

 

 

 

Türkiye’de İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları

Yönetici: Prof. Dr. Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Tebliğler 16.40 – 17.40

Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Prof. Dr. Caner YENİDÜNYA

Göç ve İstismar: Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti

Arş. Gör. Gülşah KORKUSUZ

Yargıtay Uygulamaları Işığında İnsan Ticareti Suçu

Rifat SAGUT/Yargıtay

Tartışma: 17.40 – 18.00

 

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

B Salonu

 

5A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Çifte Ayrımcılık: Hem Göçmen Hem Kadın Olmak

Yönetici: Prof. Dr. Nevhis Deren YILDIRIM

Tebliğler: 11.50 – 12.30

Kadınlar ve Göçmenlik

Prof. Dr. Dorothee FRINGS

Avrupa’nın Sahte Gözyaşları? Zorla Evlendirmelere ve Zorunlu Göçe Karşı Yasal Tedbirler

Anu Sivaganesan

Tartışma: 12.30 – 12.40

Öğle Yemeği: 12.40 – 13.30

 

6A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Bir Gün Sen de Göçmen Olabilirsin

Yönetici: Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Tebliğler 13.30 – 14.30

Biz ve Yabancılar? Ulusun Hukukundan Halkın Hukukuna

Prof. Dr. Philip KUNIG

Hiçbir İnsan Yasadışı Olamaz Mı? Bir Ülkeye İzinsiz Giriş ve Oturmanın Cezalandırılabilirliği

Prof. Dr. Florian JESSBERGER

Tartışma: 14.30 – 14.50

Kahve Arası: 14.50 – 15.00

 

7A. PANEL – Türkçe/Almanca

 

Alman Ceza Adalet Sisteminde Göçmenler

Yönetici: Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Tebliğler 15.00 – 16.00

Göçmenlik ve Suçluluk

Prof. Dr. Christian PFEIFFER

Göçmenlere Karşı İşlenen Suçların Önyargılı Takibat ve Nefret Suçları

Prof. Dr. Dr. Walter GROPP

Ceza İnfazında Göçmenlerin Özel Durumu

Dr. Erol POHLREICH

Tartışma: 16.00 – 16.20

Kahve Arası: 16.20 – 16.40

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

A Salonu

 

“Vol Special” Film Gösterimi ve Tartışma

Yönetici: Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

Film ve Tartışma: 18.20 – 20.30

– Analist FernandMelgar – “Vol Special” Filminin Yönetmeni

– Analist Michael FLYNN – Global Detention Project