Yükleniyor

Aramak için yazın

Hakkımızda

İstanbul’da bir “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” düzenlenmesi fikri Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde hayata geçmiş olup, Festivalin gerçekleşmesine başta Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı öğretim elemanları olmak üzere, yerli yabancı sinemacılar, sanatçılar ve akademisyenler, iş dünyası, resmi ve gönüllü kuruluşlar katkı sunmuşlardır. Değişik sorunların hem akademik olarak farklı disiplinler hem de sinema sanatı açısından tartışıldığı Festivalde Sinema sanatının çarpıcı dilinden yararlanarak hukuk, adalet, demokrasi, kişi hak ve özgürlükleri konularında geniş kapsamlı düşünce alışverişi zeminleri oluşturulmuştur. Yerli ve yabancı katılımcılarımız, sinema ile özellikle hukuk dünyasını çok yönlü bir şekilde ortak bir zeminde buluşturan festivalin bu konseptinin “dünyada bir ilk” olduğunu ifade etmişlerdir.

Festival ile dünyanın dört bir yanından suç ve ceza temalı filmler ile bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak, sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesi; belgesel, kısa ve uzun metraj filmler ile de sinema izleyicisini buluşturarak sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık edilmektedir. Festivalin diğer boyutuyla ise, Festival kapsamında yapılan akademik etkinlikler ile bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Festival ile Türkiye sineması, sanatçıları ve bu alanda emek verenlerin yanı sıra ülkemizin sanatsal, kültürel ve bilimsel birikimi, yurtiçinde ve yurt dışında etkin biçimde tanıtılmaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla da uluslararası platformda hem Üniversitemiz, hem de Türkiye ve İstanbul’un turizm ve kültür zenginliğinin tanıtımı faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda güncel olarak tartışma konusu edilen farklı temalar her yıl Festivalin ana teması olarak belirlenmektedir. Tema, sanatsal ve hukuki bakış açılarından değerlendirilerek, konuya ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekilmektedir. Böylelikle toplumun hukuk bilincinin ve adalet anlayışının gelişimini desteklenmektedir.

Festivalin temel amacı; suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırarak, bu sorunları sinema ve akademik perspektiften tartışmak, hukuk, adalet ve insan hakları konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, sinema sanatı aracılığıyla hukuksal-toplumsal sorunlarda uluslar arası ölçekte farkındalık, iletişim, dayanışma ve işbirliğini artırmak suretiyle, yerel ve evrensel planda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin etkinleşmesine katkı sağlamaktır.