YÜKLENİYOR

Aramak istediğinizi yazın

Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Yönetmeliği

11. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİĞİ VE KATILIM KOŞULLARI

GENEL BİLGİLER

Amaç

Yarışmanın amacı adalet temalı en iyi kısa metraj filmi seçerek, konusu adalet olan filmlerin yapımını desteklemek ve tartışılmasını sağlamaktır.

Tarih

Yarışma 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 26 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Yarışma son başvuru tarihi 10 Eylül 2021 Cuma Türkiye saatiyle 18.00’dir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’na 01 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş “adalet temalı” kurmaca (deneysel ve animasyon) filmler katılabilir. 

2. Yarışmaya katılacak filmlerin sürelerinin jenerikler dahil yirmi (20) dakikayı aşmaması gerekmektedir

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya başvurular, festivalin resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden online yapılır. Diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma başvurusunun kabul edilebilmesi için Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışma başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve filmin dijital izleme linkinin son başvuru tarihi olan 10 Eylül 2021 tarihine kadar festivale ulaştırılması gerekmektedir.

3. Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

4. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

5. Başvuru sahiplerinin ön izleme kopyalarını belirtilen son katılım tarihine kadar, başvuru formuyla ve aşağıda belirtilen malzemelerle birlikte festival merkezine dijital formatta e-posta aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Filmin İngilizce altyazılı dijital izleme linki
  2. Filmin özeti (Türkçe-İngilizce)
  3. Filmin künyesi (Türkçe-İngilizce)
  4. Filmin İngilizce ve orijinal dilinde altyazı ve diyalog listesi
  5. Basın dosyası
  6. Filmden fotoğraflar ve afiş (En az 300 dpi – 720*1020)
  7. Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe-İngilizce) ve fotoğrafı (En az 300 dpi)
  8. Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı (Logo, altyazı, timecode vb. kullanımlar bulunmamalıdır.)

E-posta: program@icapff.com

6. Filmlerin gösterim kopyaları İngilizce altyazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik altyazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.

7. Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır.

8. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aksi durumda, film herhangi bir uyarı yapılmaksızın yarışma dışı bırakılabilir.

9. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmeliğe uygun gösterim kopyalarının en geç 5 Kasım 2021 saat 18.00’e kadar festivalin belirttiği adrese ulaştırılması gerekmektedir. 

10. Kopyalar festivalin bildirdiği adrese orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında doğrudan yollanmalıdır. DCP kopyaların üzerlerinde filmin adı, gönderenin adı ve adresinin okunaklı olarak yazılması gerekir. Filmlerin gönderim bilgileri (filmin adı, nakliye tarih ve türü) festivale e-posta aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir. Filmler, festivalin bitiminden sonraki üç hafta içinde, belirtilen adresine gönderilecektir. 

11. Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade ediliyorsa festival tarafından karşılanır. Ancak başka bir festivale gönderimi durumunda, gönderim işleminden ve masrafından festival yönetimi sorumlu değildir.  

12. Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar. Başka festivale katılmış olmak ya da ödül kazanmış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir. 

13. Yarışmaya katılan filmlerin dijital kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır. Festival üniversitede eğitim amaçlı kopyaları kullanabilir.

DEĞERLENDİRME

1. Başvuran filmlerin yarışma için seçimini festival danışma kurulundan oluşan ön jüri yapacaktır. Yarışma filmlerinin seçilmesinin ve gösterim programının oluşturulmasının son kararı festival yönetimi tarafından verilir. 

2. Değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasında duyurulur ve yarışmaya seçilen katılımcıların e-mail adresine gönderilir.

3. Festival jürisi ve jüri başkanı festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. 

4. Jüri, yarışma filmlerini festival süresi içinde sinemalarda ya da özel gösterilerde toplu olarak ya da tek tek izleyebilir. 

5. Jürinin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte festival yönetimine teslim edileceği, festival yönetimi tarafından belirlenir. 

6. Festival Yönetimi, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri karar toplantısında görevlendirir. Yarışma sonuçları, jüri tarafından bütün üyelerce imzalanmış gerekçeli karar ile birlikte festival yönetimine teslim edilir. Gerekli durumlarda festival yönetiminin seçeceği tercüman ve gözlemci dışında jüri toplantılarına kimse katılamaz. Jürinin oylarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy sayılır. 

7. Ana jüri yarışma filmlerini sadece en iyi kısa metraj film dalında değerlendirecektir ve yarışma filmleri arasından en iyi filmi seçmek zorundadır. Ayrıca jüri uygun görürse Jüri Özel Ödülü verebilir. Ancak Jüri Özel Ödülü’nün parasal ödülü bulunmamaktadır. 

8. Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın Altın Terazi En İyi Kısa Metraj Film Ödülü ve “1000 Euro” para ödülü en iyi film seçilen filmin yönetmenine verilir. 

9. Ödülü kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmalıdır ya da temsil edilmelidir.

10. Yarışmanın parasal ödülleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına tabi vergiler ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

11. Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali logosuyla birlikte ödül aldığını ve/veya finale kaldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

SONUÇ

1. Yarışmaya katılan tüm filmlerin temsilcileri, festival yönetmeliğindeki koşulları kabul etmiş sayılır.

2. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında festival yürütme kurulu yetkilidir. 

3. Gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir.