Yükleniyor

Aramak için yazın

Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması Yönetmeliği

13. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ KURMACA FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİĞİ VE KATILIM KOŞULLARI

GENEL BİLGİLER

Amaç

Yarışmanın amacı, adalet temalı en iyi kısa metraj kurmaca filmi seçerek, konusu adalet olan filmlerin yapımını desteklemek ve tartışılmasını sağlamaktır.

Tarih

Yarışma, 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 17-23 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Yarışma son başvuru tarihi 1 Eylül 2023 Cuma Türkiye saatiyle 18.00’dir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’na 01 Ocak 2022 tarihinden sonra çekilmiş “adalet temalı” kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmler katılabilir. 

2. Yarışmaya katılacak filmlerin sürelerinin jenerikler dahil yirmi (20) dakikayı aşmaması gerekmektedir

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya başvurular, festivalin resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden çevrim içi yapılır. 

2. Yarışma başvurusunun kabul edilebilmesi için Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışma başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve filmin dijital izleme linkinin son başvuru tarihi olan 1 Eylül 2023 tarihine kadar festivale ulaştırılması gerekmektedir.

3. Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

4. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, başvuruyu yapan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

5. Filmlerin gösterim kopyaları İngilizce alt yazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik alt yazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.

6. Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır.

7. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aksi durumda, film herhangi bir uyarı yapılmaksızın yarışma dışı bırakılabilir.

8. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmeliğe uygun gösterim kopyalarının en geç 4 Kasım 2023 saat 18.00’e kadar festivalin belirttiği adrese ulaştırılması gerekmektedir. 

9. Kopyalar festivalin bildirdiği adrese orijinal korunaklı şekilde doğrudan yollanmalıdır. DCP kopyaların üzerlerinde filmin adı, gönderenin adı ve adresinin okunaklı olarak yazılması gerekir. Filmlerin gönderim bilgileri (filmin adı, nakliye tarih ve türü) festivale e-posta aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir. Filmler, festivalin bitiminden sonraki dört hafta içinde, belirtilen adresine gönderilecektir. 

10. Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade ediliyorsa festival tarafından karşılanır. Ancak başka bir festivale gönderimi durumunda, gönderim işleminden ve masrafından festival yönetimi sorumlu değildir.  

11. Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar. Başka festivale katılmış olmak ya da ödül kazanmış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir. 

12. Yarışmaya katılan filmlerin dijital kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır. Festival üniversitede eğitim amaçlı kopyaları kullanabilir.

DEĞERLENDİRME

1. Başvuran filmlerin yarışma için seçimini ön jüri yapacaktır. Ön jüri, festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Yarışma filmlerinin seçilmesinin ve gösterim programının oluşturulmasının son kararı festival yönetimi tarafından verilir. 

2. Değerlendirme sonuçları festivalin web sitesinde duyurulur ve yarışmaya seçilen katılımcıların e-posta adresine gönderilir.

3. Festival jürisi ve jüri başkanı festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. 

4. Jüri, yarışma filmlerini festival süresi içinde sinemalarda ya da özel gösterilerde toplu olarak ya da tek tek izleyebilir. 

5. Jürinin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte festival yönetimine teslim edileceği, festival yönetimi tarafından belirlenir. 

6. Festival yönetimi, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri karar toplantısında görevlendirir. Yarışma sonuçları, jüri tarafından bütün üyelerce imzalanmış gerekçeli karar ile birlikte festival yönetimine teslim edilir. Gerekli durumlarda festival yönetiminin seçeceği tercüman ve gözlemci dışında jüri toplantılarına kimse katılamaz. Jürinin oylarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy sayılır. 

7. Ana jüri yarışma filmlerini sadece en iyi kısa metraj kurmaca film dalında değerlendirecektir ve yarışma filmleri arasından en iyi filmi seçmek zorundadır. Ayrıca jüri uygun görürse Jüri Özel Ödülü verebilir. Ancak Jüri Özel Ödülü’nün parasal ödülü bulunmamaktadır. 

8. Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nın Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Ödülü ve “750 Euro” para ödülü en iyi film seçilen filmin yönetmenine verilir. 

9. Ödülü kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmalıdır ya da temsil edilmelidir.

10. Yarışmanın parasal ödülleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına tabi vergiler ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

11. Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali logosuyla birlikte ödül aldığını ve/veya finale kaldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

SONUÇ

1. Yarışmaya katılan tüm filmlerin temsilcileri, festival yönetmeliğindeki koşulları kabul etmiş sayılır.

2. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında festival yürütme kurulu yetkilidir. 

3. Gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir.