Yükleniyor

Aramak için yazın

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Yönetmeliği

14. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİĞİ VE KATILIM KOŞULLARI

GENEL BİLGİLER

Amaç

Yarışmanın amacı, adalet temalı en iyi uzun metraj filmi seçerek, konusu adalet olan filmlerin yapımını desteklemek ve tartışılmasını sağlamaktır.

Tarih

Yarışma, 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 22-28 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Yarışma son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 Türkiye saatiyle 18.00’dir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’na 1 Aralık 2023 tarihinden sonra çekilmiş filmler katılabilir. 

2. Yarışmaya 60 dakikanın üzerinde sinema salonlarında ticari gösterime uygun, “adalet temalı” kurmaca, animasyon ve belgesel filmler katılabilir.

3. Daha önce Türkiye’de ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş, İstanbul’da yapılan festivallerde gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar.

4. İstanbul dışında yapılan bir festivalde gösterilmiş ya da ödül almış olmak yarışmaya katılıma engel değildir. 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışma başvurusunun kabul edilebilmesi için Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışma başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve filmin iki adet DVD (Pal) formatında ön izleme kopyasının veya online izleme linkinin son başvuru tarihi olan 6 Eylül 2024 tarihine kadar festival merkezine ulaştırılması gerekmektedir.

2. Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır.

3. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aksi durumda, film herhangi bir uyarı yapılmaksızın yarışma dışı bırakılabilir.

4. Başvuru sahiplerinin ön izleme kopyalarını belirtilen son katılım tarihine kadar, başvuru formuyla ve aşağıda belirtilen malzemelerle birlikte festival merkezine dijital formatta e-posta aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Filmin İngilizce alt yazılı dijital izleme linki

  2. Filmin sinopsisi (Türkçe-İngilizce)

  3. Filmin künyesi (Türkçe-İngilizce)

  4. Filmin İngilizce ve orijinal dilinde alt yazı ve diyalog listesi

  5. Basın dosyası ve filmden fotoğraflar (En az 300 dpi)

  6. Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe-İngilizce) ve fotoğrafı (En az 300 dpi)

  7. Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı (Logo, alt yazı, timecode vb. kullanımlar bulunmamalıdır.)

  8. Yüksek çözünürlüklü dijital afiş (720*1020). 

E-posta: program@icapff.com

5. Filmlerin gösterim kopyaları İngilizce alt yazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik alt yazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.

6. Kopyalar festivalin bildirdiği adrese orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında doğrudan yollanmalıdır. DCP kopyaların üzerlerinde filmin adı, gönderenin adı ve adresinin okunaklı olarak yazılması gerekir. Filmlerin gönderim bilgileri (filmin adı, nakliye tarih ve türü) festivale e-posta aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir. Filmler, festivalin bitiminden sonraki üç hafta içinde, belirtilen adresine gönderilecektir. 

7. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmeliğe uygun gösterim kopyalarının en geç 3 Kasım 2024 saat 18.00’e kadar festivalin belirttiği adrese gönderilmesi gerekmektedir. 

8. Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade ediliyorsa festival tarafından karşılanır. Ancak başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden ve masrafından festival yönetimi sorumlu değildir.  

9. Festivalde yarışmaya seçilen filmlerin ekipleri, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek konuk edilir. Filmin davetli ekibi, festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder. 

10. Yarışmaya katılan filmlerin dijital kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır. Festival yönetimi izin almak koşulu ile eğitim ve kültürel amaçlı kopyaları kullanabilir. Festival tanıtımında filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

11. Altın Terazi En İyi Uzun Metraj Film Ödülü’nü alan filmi yarışma sonuçlandıktan sonra tekrar gösterim bedeli ödemeden törende ve festivalin son günü sinemada “kazanan film” olarak gösterebilir. 

DEĞERLENDİRME

1. Yarışma filmlerinin seçilmesi ve programlanması konusunda son karar festival yönetiminindir. Başvurular dışında festival danışma kurulu, dağıtımcılar, yönetmenler ve uluslararası film kuruluşları ve sivil toplum örgütleri öneride bulunabilirler.

2. Değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasında duyurulur ve yarışmaya seçilen katılımcıların e-mail adresine gönderilir.

3. Festival jürisi ve jüri başkanı festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. 

4. Jüri, yarışma filmlerini festival süresi içinde sinemalarda ya da özel gösterilerde toplu olarak ya da tek tek izleyebilir. 

5. Jürinin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte festival yönetimine teslim edileceği, festival yönetimi tarafından belirlenir.

6. Festival yönetimi, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri karar toplantısında görevlendirir. Yarışma sonuçları, jüri tarafından bütün üyelerce imzalanmış gerekçeli karar ile birlikte festival yönetimine teslim edilir. Gerekli durumlarda festival yönetiminin seçeceği tercüman ve gözlemci dışında jüri toplantılarına kimse katılamaz. Jürinin oylarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy sayılır. 

7. Ana jüri yarışma filmlerini sadece en iyi uzun metraj film dalında değerlendirecektir ve yarışma filmleri arasından bir tane en iyi uzun metraj filmi seçmek zorundadır. Altın Terazi en iyi film ödülü sadece bir filme verilir, ödül paylaştırılamaz. Ayrıca jüri uygun görürse Jüri Özel Ödülü verebilir. Jüri Özel Ödülü’nün parasal ödülü bulunmamaktadır. 

8. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın Altın Terazi Uzun Metraj Film Ödülü ve “7.500 Euro” para ödülü en iyi filme verilir, ödül seçilen filmin yönetmenine verilir.

9. Ödülü kazanan filmin yönetmeni ya da onu temsilen filmin oyuncuları, yapımcı, senarist vb kişiler ödülü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak zorundadır. 

10. Yarışmanın parasal ödülleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına tabi vergiler ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

11. Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali logosuyla birlikte ödül aldığını ve/veya finale kaldığını  belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

ÖĞRENCİ JÜRİSİ

1. Ana jüri dışında İstanbul ilindeki üniversite öğrencilerinden oluşan öğrenci jürisi ana jüriden ayrı olarak yarışma filmleri arasından en iyi filmi seçer. 

2. Öğrenci jürisi müracaatlar arasından festival yönetimi tarafından seçilerek belirlenir.

3. Öğrenci jürisi tarafından seçilen filme “Öğrenci Jürisi Ödülü” verilir. Öğrenci jürisi tarafından seçilen filmin parasal ödülü bulunmamaktadır.

SONUÇ

1. Yarışmaya katılan tüm filmlerin temsilcileri festival yönetmeliğindeki koşulları kabul etmiş sayılır.

2. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında festival yürütme kurulu yetkilidir.

3. Gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkı festival yönetimindedir.