Kısa Filmler Yarışma Dışı

DEMEK GERİ DÖNDÜ

IT IS BACK THEN

Irak, 2016

Wathab Alsigar



KUTU

THE BOX

Türkiye, 2016

Merve Çirişoğlu Çotur



Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali © 2015. Tüm hakları saklıdır.