Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

  1. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

  Akademik Program

  Herkes İçin Çevre Adaleti

  26 KASIM – 2 ARALIK 2021

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU

   

  BİRİNCİ GÜN 26.11.2021 CUMA

  KAYIT 08.00-09.00

  AÇILIŞ KONUŞMALARI

  09.00 – 09.20

  Prof. Dr. Adem Sözüer

  Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı

  Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mahmut Ak

  İstanbul Üniversitesi Rektörü

  AÇILIŞ KONFERANSI

  09.20 – 09.50

  Sargun Ali Tont – USCFF 2021 Akademik Onur Ödül Sahibi

  Ekolojik Açıdan Suç Değerlendirmesi

  Ara/Break 09.50 – 10.00

  1.OTURUM 10.00-11.20

  Yönetici: Faruk Kerem Giray

  – Agnes Michelot (Uzaktan) –  Çevre Hukukunda Tek Sağlık

  – Volkan Aslan (Yüz Yüze) – 1982 Anayasası ve Çevrenin Korunması: Karşılaştırmalı Örnekler Işığında Bir Değişiklik Önerisi

  – Almas Jiwani (Yüz Yüze) İnsan Hakları ve Çevre Hukuku İlişkisi

  Ara 11.20 – 11.30

  ÖDÜL TAKDİM TÖRENİ

  11.30 – 11.40

  Ceza Hukuku Reformuna Üstün Katkı ve İnsan Hakları Ödülü

  Ödül Sunumu: Almas Jiwani – BM Kanada Ulusal Kadın Hakları Komitesi/ Almas Jiwani Vakfı

  Ödül Sahibi: Adem Sözüer – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ve Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

  2.OTURUM 11.40 – 13.00

  Yönetici: Adem Sözüer

  – Ali İhsan Öztekin (Uzaktan) – Gelecek Nesillere Yönelik Çevreyi Korumaya İlişkin Yasal Düzenleme

  – Ziya Koç (Uzaktan) – İklim Değişikliğinin Ceza Adaleti Sistemi Üzerindeki Olası Etkileri

  – Cüneyt Yüksel (Uzaktan) – İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Hukukun Dünü, Bugünü ve Yarını/

  Ara 13.00 – 14.00

  3.OTURUM 14.00-15.20

  Yönetici: Mahmut Koca

  – Derya Tekin (Yüz Yüze) – Yeşil Kriminolojinin Doğuşu ve Yükselişi

  – Muammer Ketizmen /Arzu Balan (Uzaktan)  – Çevreye Karşı İşlenen Suçlarda Korunan Hukuki Değere Yeşil Kriminoloji Perspektifinden Bakış

  – Tülay Kitapçıoğlu Yüksel (Yüz Yüze) – Çevreye Karşı Suçların Faillik Alanının Sınıflandırılması

  Ara 15.20-15.30

  4.OTURUM 15.30-16.30

  Yönetici: Murat Önok

  Raquella Thaman (Uzaktan) İnsan Hakları Suya Karşı Kırılgan Grupları Nasıl Korur? Küresel Bir sorunun Kaliforniya Örneği Çalışması

  – Sevi Bakım (Yüz Yüze) – Su Hakkı ve Su Hakkının İhlali Olarak Nitelendirilebilecek Fiillerin Türk Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

   

  İKİNCİ GÜN– 27.11.2021 CUMARTESİ

  5.OTURUM 09.00 – 10.20

  Yönetici: İbrahim Kaya

  Nadezhda Zaslavskaya (Uzaktan) Rusya’da Çevre Yönetiminin Güncel Hukuki Sorunları

  – Rumeysa Partalcı (Uzaktan) – İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Gelişimi

  – Marc Thommen (Yüz Yüze) Küresel İklim için Bilgi Uçurma

  Ara 10.20 – 10.30

  6.OTURUM 10.30 – 11.50

  Yönetici: Mehmet Maden

  – Nataly Gutorova (Yüz Yüze) –  Gıda Güvenliği ve Ceza Hukuku

  – Erdal Yerdelen/ Burak Taş (Uzaktan) – Gıda Güvenliği Kapsamında Gıda Dolandırıcılığı

  – Hatice Kırantepe (Yüz Yüze) – COVID-19 Salgını Sürecinde Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Farklı Yaklaşımların Bir İncelemesi

  Ara 11.50 – 12.00

  7.OTURUM 12.00 – 13.00

  Yönetici: Zafer İçer

  – Erkan Sarıtaş (Yüz Yüze) – Biyogüvenlik Kanununa Aykırı Olarak GDO’lu Ürünlerin İthali, İmali veya Çevreye Serbest Bırakılması Suçu (5977 s.K. m.15/1)

  – Havva Begüm Tokgöz (Yüz Yüze) – Biyogüvenlik Kanununa Uygun Şekilde Elde Edilen GDO’lar ve Ürünlerinden Doğan Cezai Sorumluluk

   

  ÜÇÜNCÜ GÜN 28.11.2021 PAZAR

  8.OTURUM 09.30-10.50

  Yönetici: M. Buhari Çetinkaya

  – Hazal Algan Canseven (Yüz Yüze) – Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Bağlamında Öneryıldız v. Türkiye Başvurusunun Değerlendirilmesi

  – Emre Yılmaz/ Nisa Nur Sevinç (Yüz Yüze) – İklim Adaleti ve Nesiller Arası Ayrımcılık Kavramlarının Birlikte Değerlendirilmesi

  – Özgür Özdemir (Yüz Yüze) – Pozitif ve Negatif Yükümlülükler Bağlamında İklim Krizi’nin Yaşam Hakkına Etkileri

  Ara 10.50-11.00

  ÇEVRE CEZA HUKUKU FORUMU

  11.00- 13.00

  Yöneticiler: Krisztina Karsai/ Liane Wörner

  Sunumlar:

  ILSA-Uluslararası Hukuk Kulübü

  – Beyza Erdemir/ Dilara Can/ Ecem Kuş/ Eylül Atasoy

  Ceza Adaleti ve Kriminoloji Hukuk Kulübü

  – Ali Emre Sandıkçı/ Sena Güneş/ Kemal Can Aydın/ Nur Beril Nalbantoğlu

  Danışmanlar: M. Buhari Çetinkaya/ Eren Sözüer/ Yağmur Altay

   

  DÖRDÜNCÜ GÜN 29.11.2021 PAZARTESİ

  9.OTURUM 09.00 – 10.40

  Yönetici: Cemil Kaya

  – Çağla Tansuğ (Uzaktan) – Atık Yönetiminde İdarenin Rolü

  – Süheyla Suzan Gökalp Alıca (Yüz Yüze) – Çevrenin Korunmasında İdarenin Denetim Yetki ve Sorumluluğu

  – Altan Rençber/ Şerif Emre Gökçay (Uzaktan) – Küresel İklim Değişikliği İle Mücadelede Vergiler

  – Ramazan Arıtürk (Yüz Yüze) – Bölgesel Risk Haritası ve Ceza Hukuku ile Vergi Hukuku İşbirliğinde Çevresel Koruma

  Ara 10.40-10.50

  10.OTURUM 10.50 – 12.10

  Yönetici: Ali Kemal Yıldız

  – Pınar Memiş Kartal (Uzaktan) – 5237 sayılı TCK.m.183 Gürültüye Neden Olma Suçu

  – Gökhan Ölmez (Uzaktan) – Gürültüye Neden Olma Suçunda Kastın Kapsamı ve Hata Hükümlerinin Uygulanması

  – Elif Naz Arıkan (Yüz Yüze) – İnsan Haklarında Antroposentrik Yaklaşımlardan Ekolojik Yaklaşımlara Yolculuk: Çevreye İlişkin Taleplere Yönelik Değişen Algılar ve Bu Değişimlerin Gürültü Kirliliği Vakaları Üzerindeki Olası Etkileri

   

  BEŞİNCİ GÜN 30.11.2021 SALI

  11.OTURUM 09.00-10.20

  Yönetici: Kerim Çakır

  – Faruk Yasin Turinay (Yüz Yüze) – Kültürel Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Bakımından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yurt Dışına Çıkarma Suçu

  – Özge Apiş (Uzaktan) – ÇED Raporlarının Ceza Hukuku Bakımından Niteliği ve Gerçeğe Aykırı ÇED Raporu Düzenlenmesinden Kaynaklanan Cezai Sorumluluk

  – Ali Tanju Sarıgül (Uzaktan) – Çevreye Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme

  Ara 10.20 – 10.30

  12.OTURUM 10.30-11.30

  Yönetici:  Rahime Erbaş

  – Melek Yaşar (Uzaktan) – Anayasal Düzenlemeler ve 6831 Sayılı Kanun’daki İlgili Suç Tipleri Bağlamında Orman Yangınlarına İlişkin Bir Değerlendirme

  – Yiğit Yeniyetişme (Yüz Yüze) – Paris Anlaşmasının Kilit Noktası Ormanların Türk Ceza Hukuku Çerçevesinde Korunması

  Ara 11.30-11.40

  13.OTURUM 11.40-13.00

  Yönetici: Sertaç Işıka

  – Erdem İzzet Külçür (Uzaktan) – Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Açısından Hukuki Değerin Tespiti Meselesi

  – Nureddin Bozalan (Uzaktan) – 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Üzerinde Bir İnceleme

  – Sena İspirli (Yüz Yüze) – Suçun Bir Nedeni Olarak: “Çevre”

   

  ALTINCI GÜN 01.12.2021 ÇARŞAMBA

  14.OTURUM 09.00-10.20

  Yönetici: Tuba Kelep Pekmez

  – Kenan Evren Yaşar (Yüz Yüze) – Çevre Ceza Hukuku Açısından Zararın Azaltılması Prensibi ve Buna Bağlanan Sonuçlar: Avrupa Birliği Güncel Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

  – Fatih Yurtlu/Zeynep Esra Tarakçıoğlu (Yüz Yüze) – Çevre Suçlarının Organize Bir Şekilde İşlenmesi: Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla “Eco Mafia”

  – Yağmur Müge Erdoğan (Uzaktan) – Türk Ceza Kanunu’ndaki Çevreye Karşı Suçlarda Mağdur

  Ara 10.20 – 10.30

  15.OTURUM 10.30-11.50

  Yönetici: Serdar Talas

  – Neslihan Göktürk/Ali Şahin Kılıç (Uzaktan) – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda (TCK M. 184/1) Suçun Tamamlanma Anı Ve Bağlantılı Sorunlar

  – Suzan Arslan (Uzaktan) – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Ceza Hukuku Bakımından Caydırıcılığı ve İmar Aflarına Etkisi

  – Ömer E. Egeliği (Yüz Yüze) – İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Ses ve Işık Kirliliği

   

  YEDİNCİ GÜN 02.12.2021 PERŞEMBE

  16.OTURUM 09.00-10.20

  Yönetici: A. Batuhan Baytaz

  – M. Buhari Çetinkaya (Yüz Yüze) – Ekolojik Kıyım

  – Merve Küçük (Uzaktan) – Bireylerin Çevreye Yönelik Zararlardan Uluslararası Alanda Yargılanabilirliği

  – Ezgi Çırak (Uzaktan) – Uluslararası Ceza Mahkemesi Çevre Suçlarını Yargılayabilir mi? 2016 Tarihli Başsavcılık Ofisinin Dava Seçimi ve Önceliklendirme Politika Belgesi’nin Mevcut Yargılama Yetkisine Etkisi

  Ara 10.20 – 10.30

  17.OTURUM 10.30-11.50

  Yönetici: Elif Ergüne

  – Levent Emre Özgüç (Uzaktan) – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu

  – Recep Kahraman (Uzaktan) – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Çevrenin Taksirli Kirletilmesi Suçunun 2008 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi Yönergesi’ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi

  – Zahit Yılmaz (Uzaktan) – Ceza Hukuku Açısından Elektromanyetik Kirlilik

  Ara 11.50 – 12.00  

  18.OTURUM 12.00-13.20

  Yönetici: Sabahattin Nal

  – Olgu Özdemir (Yüz Yüze) – Çevresel Varlıkların Hukuki Statüsü: Serbest Piyasa Çevreciliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Hukuk Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

  – Ceren Ertürk Özdemir (Yüz Yüze) – Aarhus Sözleşmesi Uygunluk Komitesi Üzerine Değerlendirme

  – Emine Aslan (Uzaktan) – Doğanın Anayasa Yoluyla Korunmasında Yeni Bir Yol: And Anayasacılığı

   

  13.20-14.00

  KAPANIŞ