Yükleniyor

Aramak için yazın

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali-Tebliğ Çağrısı

Genel

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali-Tebliğ Çağrısı

Paylaşın

Değerli Katılımcılar,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bu yıl Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin onuncusunu düzenliyoruz.

Bir akademik program eşliğinde gerçekleştirilen festivalimiz, tematik film festivalleri arasında çok özgün bir yere sahiptir. Temamızın adalet ve bu temayı işleyen filmleri içeren bir gösterim programımızın olması festivalimizin ilk özelliğidir. Diğer bir özelliğimiz ise, gösterim programına paralel gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyumdur.

Bu yıl festival akademik programı teması olarak; “Ben Masumum” konusu belirlenmiştir. Hukuk devletinin temelini oluşturan adil yargılanma hakkı hem kamu hukuku hem özel hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede; “Ben Masumum” teması, hukukun tüm alanları bakımından birçok farklı boyutuyla akademik programımızda ele alınacaktır.

Festival akademik programına tebliğ sunmak üzere katılmak isteyen kişiler, bu ana başlık altında, sınırlayıcı olmamakla birlikte, aşağıda belirlenmiş olan alt başlıkları örnek olarak kullanabilir.

Önerilen Konular

 • Beyan delili toplanmasında konuşmama hakkı
 • Belge delili ve kişinin kendisini suçlamaya zorlanamama hakkı
 • Suçsuzluk karinesi ve ihtiyari ceza adaleti ( özellikle pazarlık usulleri)
 • Suçsuzluk karinesi ve savunma hakkı
 • Müdafiin korunması (ve yarı müdafiin)
 • Üçüncü kişilerin korunması
 • Ağır (örgütlü) suçlar ve terör suçlarında özel hükümler
 • Dijital çağda suçsuzluk karinesi
 • Sınıraşan ceza adaletinde suçsuzluk karinesi
 • Özel yaşama saygı ve masumiyet karinesi
 • Basın özgürlüğü karşısında masumiyet karinesini koruyucu önlemler
 • Koruma tedbirleri karşısında masumiyet karinesi
 • Masumiyet ilkesi bağlamında hapishanelerde tek tip elbise uygulaması
 • İnfaz sonrası onurlu bir birey olarak topluma katılma hakkı: yaşam boyu hak yoksunlukları
 • Ayrımcılık ve masumiyet karinesi: toplumsal önyargılar
 • Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilişkisi
 • Olağanüstü dönemlerde adil yargılanma hakkı
 • Adil yargılanma hakkı kapsamında sanığın hakları
 • Adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği
 • İdari yargı ve adil yargılanma hakkı

 

20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Festival için tebliğ çağrısı için lütfen tıklayınız