Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

26.09.2912

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

1.PANEL

HUKUKİ EŞİTSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE VE KAZANIMLAR

Yönetici: Pınar İlkkaracan

Tebliğler 08.30 – 10.00

Konuşmacılar:

Sema Kendirci (Türk Kadınlar Birliği)

Hülya Gülbahar (KADER/Şiddete Son Platformu)

Alev Sezen (Bilka Kadın Araştırma Merkezi)

Gökçeçiçek Ayata  (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi )

Tartışma 10.00 – 10.20

Kahve Arası: 10.20 – 10.40

 1. PANEL

KADINA KARŞI ŞİDDET VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNDE

EN İYİ ULUSLARARASI ÖRNEKLER

Yönetici: Fatma Benli

Tebliğler: 10.40 – 11.40

Konuşmacılar:

Dr. Selma Acuner (BM Küresel Sivil Toplum Örgütleri Danışma Kurulu Üyesi)

Pınar İlkkaracan (Kadının İnsan Hakları)

Berrin Sönmez ( Başkent Kadın Platformu Derneği)

Nazik Işık (Kadın Dayanışma Vakfı)

Tartışma 11.40 – 12.00

Öğle Yemeği: 12.00 – 13.00

 1. PANEL

ŞİDDET VE AYRIMCILIK OLAYLARINA İLİŞKİN DENEYİMLER

Yönetici: Hülya Gülbahar

Tebliğler 13.00 – 14.00

Konuşmacılar:

Deniz Tuna (Mor Çatı)

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)

Gülsen Ülker

Tartışma: 14.00 – 14.20

Kahve Arası: 14.20 – 14.40

 1. PANEL:

KADINA KARŞI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KURUMSAL POLİTİKALAR

Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer

Tebliğler:14.40-15.40

Konuşmacılar:

Olcay Baş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Dr. Yusuf Solmaz Balo

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

(Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi)

Tartışma 15.40 – 16.00

Kahve Arası 16.00 – 16.20

 1. 5PANEL

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEYE İLİŞKİN MİLLELERARASI SÖZLEŞMELER

Yönetici: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

Tebliğler: 16.20 – 17.20

Konuşmacılar

Dr. Gülay Arslan Öncü

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Bir Enstrüman Olarak Kadınlara Karşı

Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi

Dr. Neslihan Akün

BM Sözleşmeleri

Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcığa İlişkin AİHM İçtihatları

Tartışma: 17.20 – 17.40

27.09.2012

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu


 1. PANEL

  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR YALAN MI?

Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci

Tebliğler 09.30 – 10.30

Konuşmacılar

Atilla Dorsay

Türk Sineması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Bakıyor?

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu

Evdeki Şiddet, Adalet ve Toplumsal Cinsiyet

Tartışma: 10.30 – 10.50

Kahve Arası: 10.50 – 11.10

 1. PANEL

CEZA KANUNLARI KADINI ŞİDDETE KARŞI NASIL VE NE KADAR KORUYOR?

Yönetici: Prof. Dr. İzzet Özgenç

Tebliğler: 11.10 – 12:10

Doç Dr. Caner Yenidünya

Türk Ceza Kanunu’nda Kadının Cinsel İstismarına Yönelik Suç Tipleri

Doç. Dr. İbrahim Dülger

Kadına Karşı Cinsel Suçlar

Araş. Gör. Sertaç Işıka

Cinsel Suçlarda Değişen Perspektif

Tartışma: 12.10 – 12.30

Öğle Yemeği: 12.30 – 14.00

 1. PANEL

YARGI ve SANAT DİLİNDE KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK

Yönetici: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Tebliğler: 14.00 – 15.20

Yrd. Doç. Dr. Şenay Kara

Yazınsal/Sanatsal Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Yapısökücü Eşitsizlik Okumaları

Dr. Şirin Aydıncık

Kadının adı var: Soyadından boşanmaya yargı kararlarında ayrımcılık

Fatma Benli

Kadın Hakları Lehine Değişen Yasaların Yargı Kararlarına Yansı(yama)ması

 1. Hakim İzzet Doğan

Yargı Kararlarında Kadın Haklarına Bakış

Tartışma: 15.20-15.40

Kahve Arası: 15.40- 16.00

 1. PANEL

REKLAM VE KADIN

Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal

Tebliğler: 16.00 – 17.00

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Emrehan İnal

Türk Reklam Hukuku Mevzuatında Cinselliğin İstismarı

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya

Beden Politikaları ve Reklamda Kadın

Levent Erden

Tartışma: 17.00 – 17.20

28.09.2012 

İstanbul Üniversitesi, Doktora Salonu

 1. PANEL

HUKUKİ PERSPEKTİFTEN KADIN HAKLARI

Yönetici: Prof. Dr. Bahri Öztürk

Tebliğler: 09.00 – 10.00

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Philip Kunig

Devletler Hukukunda Kadının Korunmasına İlişkin Normlar Eksiklikler ve Bakış Açıları

Prof. Dr. Elke Gurlit

Avrupa Hukuku ve İdare Hukuku

Dr. Şeyda Emek

“Almanya’da Mağdurun Ev İçi Şiddete Karşı Korunmasına Dair Kanun Koyucunun Faaliyetleri”

Tartışma: 10.00 – 10.20

Kahve Arası: 10.20 – 10.40

 1. PANEL

KADIN BEDENİ: SUÇ KONUSU MU?

Yönetici: Prof. Dr. Mahmut Koca

Tebliğler: 10.40-11.40

Prof. Dr. Sigrid Boysen

İnsan Ticareti Konusunda Avrupa Hukuku Sınırları

Prof. Dr. Hakan Hakeri

Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti Suçu

Dr. Liane Wörner

Kadının bedeni üzerinde tasarrufunun (yeni)sınırları

Tartışma:11.40-12.00

Kahve Arası: 12.00. 12.20

 1. PANEL

KADINA YÖNELİK “TÖRE” “NAMUS” SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇLARI

Yönetici: Prof. Dr. Hakan Hakeri

Tebliğler: 12.20 – 13.00

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mahmut Koca

Türk Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme

Dr. Erol Pohlreich

Alman Ceza Hukukunda Töre Saikiyle Öldürme

Tartışma: 13.00-13.20

Öğlen Yemeği:13.20-14.30

SEMPOZYUM

DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR?

BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI

 1. Oturum: 14.30 – 16.10

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin Grasinger

Tebliğler: 14.30 – 15.30

Konuşmacılar

Şili / Prof. Dr. Salvador Millaleo Hernandez

Avusturya / Işık Şeyma Genç – Ümmügülsüm Deveci

Irak / Hiba Hadi Bakir

Tartışma: 15.30 – 16.00

Kahve Arası: 16.00-16.30

Tören Paneli 16.30-18.00

SUÇU: KADIN OLMAK

CEZASI: MÜEBBET

 

Yönetici:

Prof. Dr. Bengi Semerci

Konuşmacılar:

Türkan Şoray

Selim İleri

Zeki Demirkubuz

 

Kokteyl: 18.00-19.30

 Açılış Konuşmaları: 19.30- 20.00

Sinema Onur Ödülü Töreni

 Açılış Filmi Gösterimi: 20.00-21.30

Twiggy / Dal Gibi (Yönetmen: Emmanuelle Millet)

Yer: Hukuk Fakültesi Amfi-I

29.09.2012

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

 GÜNAYDIN TÜRKİYE!

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN OLMADIĞI GÜZEL ÜLKEM!

 09.00 – 09.30

Konuşmacılar

Prof. Dr. Adem Sözüer

Arş. Gör. Abdullah Batuhan Baytaz

Arş. Gör. Tuba Kelep

Kahve Arası: 09.30 – 09.50

SEMPOZYUM

DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI

 1. Oturum 09.50 – 10.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilal Elver

Tebliğler: 09.50 – 10.30

Amerika Birleşik Devletleri / Prof. Dr. Helene Silverberg

Arnavutluk / Monika Kocaqı

Tartışma: 10.30 – 10.45

Kahve Arası: 10.45 – 10.55

 1. Oturum : 10.55 – 11.50

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça Akkayan-Yıldırım

Tebliğler:10.55 – 11.35

Konuşmacılar:

Kanada / Ms. Almas Jiwani

İran / Maliheh Dadkhah

Tartışma: 11.35 – 11.50

Öğle Yemeği 11.50 – 13.00

 1. Oturum : 13.00 – 14.20

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli Gelgel

Tebliğler: 13.00 – 14.00

Konuşmacılar:

Fransa / Binnaz Topaloğlu

İspanya / Alberto Alonso Rimo

Brezilya / Prof. Dr. Dimitri Dimoulis – Prof. Dr. Ana Lucia Sabadell

Tartışma: 14.00 – 14.20

Kahve Arası: 14.20 – 14.40

 1. Oturum : 14.40 – 16.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melikşah Yasin

Tebliğler: 14.40 – 15.40

Konuşmacılar:

Macaristan / Zsolt Szomora

Hindistan / Dr. V.S. Elizabeth

Güney Kore / Prof. Dr. Cho Byungsun

Tartışma: 15.40 – 16.00

Kahve Arası: 16.00 – 16.20

 1. Oturum : 16.20 – 17.40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı

Tebliğler: 16.20 – 17.20

Polonya / Prof. Dr.Włodzimierz Wróbel

 

Yunanistan-Dr. Sofia Giovanoglou

 

Romanya / Dr. Madalina Voican Avram

Tartışma: 17.20 – 17.40

30.09.2012 

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

SEMPOZYUM

DÜNYA AİLESİ ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI NE YAPIYOR? BEŞ KITADAN ÜLKE RAPORLARI

 1. Oturum : 09.00 – 10.20

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zekeriya Kürşat

Tebliğler: 09.00 – 10.00

Rusya-Dr.Natalia Makarova

Portekiz / Yard. Doç. Dr. André Lamas Leite

Slovenya- Dr. Katja Filipcic – Dr. Matjaz Ambroz

Tartışma: 10.00 – 10.20

Kahve Arası: 10.20 – 10.40

 1. Oturum : 10.40 – 12.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emrehan İnal

Tebliğler: 10.40 – 11.40

Meksika-Dra. Sara Perez Kasparian

Hollanda-Lily Sprangers

İtalya- Doç.Dr. Vittorio Manes

Tartışma: 11.40 – 12.00

Öğlen Yemeği: 12.00 – 13.00

 1. Oturum : 13.00 – 14.20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz

Tebliğler 13.00-14.00

Prof. Dr. Stephen Thaman

Feminist Hareket Sonucu Amerika’da Cinsel Saldırı Suçunun Unsurlarının ve Cinsel Suç Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Usulün Değişimi

Gary Sowards

Amerika’da Kadın ve Ölüm Cezası

Dorothy Ehrlich

Amerika’da Kadının Medeni ve İnsan Haklarının Korunması: Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin 30 yıllık Faaliyeti

Tartışma 14.00 – 14.20

Kahve arası 14.20 – 14.40

 1. Oturum : 14.40 – 16.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Stephan Thaman

Tebliğler: 14.40 – 15.40

Yönetici:

Prof. Dr. Mohammed Akida

Mısırda Kadına Yönelik Öldürme suçları

Dra. Patricia Olamendi

Meksikada Kadına Yönelik Öldürme Suçları

William Locke

Eşlerini Öldüren Kadın ve Erkeklerin Anglo-Amerikan Hukukunda Ele Alınışı

Tartışma: 15.40 – 16.00

Kahve Arası:16.00-16.20

 1. PANEL : MEDENİ KANUN REFORMLARINDA KADIN VE AİLE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Akkanat

Tebliğler: 16.20-17-20

Prof. Dr. Tatjana Josipovic

Hırvat Hukukunda Eşler Arasındaki Mülkiyet İlişkileri

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Medeni Kanun Sürecinde Kadın Hakları

Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Yürürlüğü

Tartışma 17.20 – 17.40

01.10.2012

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

 1. PANEL: ŞİDDET: NORMALLEŞEBİLİR Mİ? MAZUR GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Yönetici: Prof. Dr. Ayşe Dinn

Tebliğler: 09.00 – 09.40

Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı

Şiddetin Normalleştirilmesi Süreci ve Aile İçi Şiddet

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Kadına Yönelik Şiddetin Mazereti Olabilir Mi?

Tartışma 09.40 – 10.00

Kahve Arası:10.00- 10.15

 KONFERANS 10.15-10.45

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ VE HUKUKTA ÇİFTE STANDART

Yönetici: Prof. Dr. Nihat Bulut

Konuşmacı:

Prof. Dr. Hilal Elver

Tartışma:10.45 – 11.00

Kahve Arası: 11.00-11.15

 SİNEMACILAR FORUMU

SİNEMA SANATININ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA BAKIŞI

11.15-12.15

Yönetici: Ayşe Böhürler

Angela Winkler

Uta Monika Arning

Yeşim Ceren Bozoğlu

Tartışma: 12.15-12.30

Öğle Yemeği: 12.30-13.30

PANEL

İŞ HAYATINDA KADIN

Yönetici: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

Tebliğler: 13.30 – 14.30

Konuşmacılar

Selma Akdoğan (KADİGER)

Aslı Şahin (Oyuncu)

Setlerde Kadınların Çalışma Koşulları

Özlem Bozkurt Gevrek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü)

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet

Tartışma: 14.30 – 14.50

Kahve Arası: 14.50 – 15.10

KAPANIŞ PANELİ

MEDYADA KADIN: ARKA SAYFADAN ÜÇÜNCÜ SAYFAYA 

Yönetici: Prof. Dr. Bengi Semerci

Tebliğler 15.10 – 16.30

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Davut Dursun

Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu

Ayşe Böhürler

Oral Çalışlar

Tartışma: 16.30 – 17.00

 

ULUSLARARASI

SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ ALTIN TERAZİ FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

1 Ekim 2012 Pazartesi

19.00-22.00