Yükleniyor

Aramak için yazın

16 October 2015 Friday

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / Istanbul University Congress and Culture Center

 Ceza Adalet Sisteminde Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on in the Criminal Justice System

 Açılış Sunumları/Opening Presentations: 08.45/09.15 

Türkiye Ceza Adaletinde Ayr/mc/l/kta “Eşitlik”

“Equality” in D/scr/m/nat/on in the Turkish Criminal Justice System”

Prof. Dr. Adem Sözüer 

Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun

İstanbul Üniversitesi / University

 09.15/10.30

Türkiye’de Özel Yetkili Mahkemeler “Ötekilere” Nasıl Baktı

Treatment of Others in Special Courts

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Adem Sözüer – İstanbul Üniversitesi /University

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi/ University

Siyasette ve Bürokraside Tutuklama Yoluyla Tasfiye – Elimination by Detention in Politics and Bureaucracy”

Prof. Dr.Ersan Şen – Avukat / Lawyer

“Yargılama Sürecinde Basında Yargısız İnfazlar – Extrajudicial Executions in Media During the Judicial Process”

Nedim Şener – Gazeteci / Journalist

“Baba Seni Neden Oraya Koydular – Dad, Why Did They Put You There?”

Kahve Arası/Coffee Break: 10.30/10.45

10.45/12. 00

ABD: Selma’dan Ferguson’a “Olağan Şüpheliler”

USA: From Selma to Ferguson:“Usual Suspects”

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bahri Öztürk

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Camille Nelson – Suffolk Hukuk Fakültesi Boston/ Suffolk Law School Boston

“Irk ve Akıl Sağlığı Bağlantısında Kolluk Görevi Yapmak – Frontlines: Policing at the Nexus of Race and Mental Health A Retrospective On Racial D/scr/m/nat/on In the Criminal Justice System”

Prof. Dr. StephenThaman –  Saint Louis Üniversitesi/University

“ABD’de Ötekileri Damgalama – Racial Profiling in the U.S”

Kahve Arası/Coffee Break: 12.00/12.15

12.15/13.15

Almanya: Türklere Yönelik Irkçı Cinayetlerde “Olağandışı Şüpheliler”

Germany: “Unusual Suspects” in Racial Murders Against Turks

 Yönetici/Chairman: Y. Doç. Dr. GottfriedPlagemann – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Safiye Şahin – Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Executive Board in Berlin Science and Technology Centre

“Yüzyılın Davası: NSU Olayı Bağlamında Kurumsal Ayr/mc/l/k – The Century Process: The NSU Case in Münich- The Beginnings of The NSU, Background, Structural Racism?”

Antonia von der Behrens– NSU davası Müdahil Avukatı / Lawyer in NSU Case

“NSU Davasında Devlet İstihbarat Örgütünün Rolü Aydınlatılabilir mi? – The Co-plaintiff in the NSU Case: Is the Enlightenment of the Role of the Secret Services in the Criminal Proceeding Possible?”

Öğle Arası/Lunch Break: 13.15/14.15

14.15/15.30

Doğudan Batıya Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on From East to West

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Fethi Gedikli – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

ZoltanBolek– Macar İslam Cemiyeti Başkanı / President of HungarianIslamAssociation

Macaristanda Hem Mülteci Hem Müslüman Olmak – Being Both a Refugee and a Muslim in Hungary”

Muhterem Dilbirliği– Avukat / Lawyer

“Almanya Bağlamında Avrupada Esen Pegida- Rüzgarları –  PegidaWinds in Europe within the Context of Germany”

Abdülkadir Seyit Tümtürk – Uygur Türkleri Kurultayı Genel Sekreteri / General Secretary of Uyghur Turks Assembly

“Çin: İnanç ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Ayr/mc/l/k – China: D/scr/m/nat/on against Freedom of Religion and Expression”

 

Kahve Arası/Coffee Break: 15.30/15.45

15.45/17.30

Ulusal ve Uluslararası Hukukta Ayr/mc/l/k Suçları

Crimes of D/scr/m/nat/on in Nationaland International Law

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Marmara Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:

– Arş. Gör. Kenan Evren Yaşar –  İstanbul Üniversitesi/ University

“Türk ve Fransız Hukukunda Ayr/mc/l/k – Dscr/m/nat/on in Turkish and French Laws”

– Arş. Gör. Dr. Uğur Ersoy – Kırıkkale Üniversitesi/ University

“Türkiye’de Ayr/mc/l/k Suçu – Dscr/m/nat/on as a Crime in Turkey”

– Yrd. Doç. Dr. Murat Önok – Koç Üniversitesi/ University

“Uluslararası Suç Olarak Irk Ayr/mc/l/ğ/ – Apartheid as an International Crime”

– Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin – Marmara Üniversitesi/ University

“Dini Değerleri Aşağılama ve Dini Değerlerden Bahisle Hakaret – Insulting and Showing Contempt for Religious Values”

Valerie Muguoh Chiatoh –  İstanbul Üniversitesi / University

“Afrika’da Ayr/mc/l/k Suçu / D/scr/m/nat/on As a Crime in Africa”