Loading

Search

19 October 2015 Monday

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / Istanbul University Congress and Culture Center

Konferans: 09.00/09.30

Avrupa ve Amerika PersektifindenAyr/mc/l/k

The European and American Perspectives on D/scr/m/nat/on

Yönetici/Chairman: Doç. Dr. Cüneyt Yüksel – İstanbul Üniversitesi / University

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Duncan Kennedy – Harvard Üniversitesi / University

“Avrupa ve Amerikanın Ayr/mc/l/ğa Bakışındaki Fark – D/scr/m/nat/on: The Difference Between Euroepan and American Perspectives”

09.30/11.00

Bir Ayr/mc/l/k Nedeni: Yabancı Fobisinden İslamofobiye

A Groundfor D/scr/m/nat/on: From Xeonophobia to Islamophobia

Yönetici/Chairman: Prof. Dr.Ayşenur Tütüncü– İstanbul Üniversitesi / University

 Konuşmacılar/Speakers::

Dr. Farid Hafez – Salzburg Üniversitesi / University

“İslamofobi ve Ayr/mc/l/k – Islamophobia and D/scr/m/nat/on”

Nina Mühe – Hür Berlin Üniversitesi / Free Berlin University

“Almanyadaki Okullarda İslamafobi ve Bunun Genç Müslümanlar Üzerindeki Etkisi – Islamophobia in German Schools and Its Effects on Young Muslims”

Dr. Ineke van der Valk – Amsterdam Üniversitesi / University

“İslamofobi Nedeniyle Gençler ve Öğrenciler Arasında Ayr/mc/l/k – Islamophobia And D/scr/m/nat/on Among Young People and Secondary School Students”

 

Kahve Arası/Coffee Break:11:00/11.20

11.20/12.30

Özel Gereksinimli Bireyler: Çocuklar, Engelliler, Engeller

Individuals with Special Requirements: Juveniles, Disabled People, Disabilities

Yönetici/Chairman: Doç. Dr. Sebahattin Nal– İstanbul Üniversitesi/ University

Konuşmacılar/Speakers:: 

Uzm. Dr. Gazi Alataş – Psikiryatr, ASPB Müşaviri / Psychiatrist, Counsellor in Ministry of Family and Social Policies

“Engellilere Yönelik Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on against Disabled Individuals”

Sedef Erken – Avukat /Lawyer

“Eğitim sisteminde Engelliye Ayr/mc/l/k – D/scr/m/nat/on against Disabled in Education System”

Nurdeniz Tunçer – Avukat, Rehber Köpekler Derneği Başkanı / Lawyer, President of Guide Dogs Association

Öğle Arası/Lunch Break:12.30/13.30

13.30/15.00

Cinsel Yönelim ve Kimliğe Dayalı Ayr/mc/l/k

Sexual Orientation and D/scr/m/nat/on Based on Identity

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Adem Sözüer . – İstanbul Üniversitesi/University

Konuşmacılar/Speakers:

Giuseppe Zago – Leiden Üniversitesi / University

“Avrupa’da Cinsel Azınlıklara Yönelik Bakış Açısındaki Değişim – Agents of Change for Sexual Minorities in Europe: Does the ECtHR Influence States Policies or Vice-Versa? A Two-Way Relationship!”

Arş. Gör. Gülşah Korkusuz – İstanbul Üniversitesi / University

“Türk Ceza Hukukunda Cinsel Yönelim ve Kimlik – Sexual Orientation and Identity in Turkish Criminal Code”

Uzm. Dr. Seven Kaptan – CETAD Ayrımcılık Çalışma Birimi Koordinatörü / Coordinator Discrimination Working Group in Sexual Education Healing and Research Association

“Homofobi ve Transfobinin Bireysel-Toplumsal Psikolojideki Rolü – Role of Homophobia and Transphobia in Individual and Social Psychology”

Kahve Arası/Coffee Break: 15.00/15.20

Film Gösterimi/Screening ve/and 12. Panel:15.20 – 17.30

 

Film: Mohammad: The Matchmaker – 15.20/16.00

Panel: 16.00/17.20

Panel Ortak-Organizasyonu/ Panel Co-Organizer: Global Institute for Health and Human Rights, State University of New York at Albany

 

Madde Bağımlılarına ve HIV/AIDS Hastalarına Yönelik Ayr/mc/l/k

D/scr/m/nat/on Against Drug Addicts and HIV/AIDS Patients

Yönetici/Chairman: Prof. Dr. Bengi Semerci –Psikiyatr / Psychiatrist

Konuşmacılar/Speakers:

Prof. Dr. Arash Alaei -– New York Üniversitesi / State University of New York at Albany

Prof. Dr. Kamiarb Alaei – New York Üniversitesi / State University of New York at Albany

Prof. Dr. Alexandra Harrington – Albany Hukuk Fakültesi / Law School