Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik tebliğ başvuruları başladı!

Genel

Akademik tebliğ başvuruları başladı!

Paylaşın

Akademik tebliğ başvuruları başladı!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin on ikincisini düzenliyoruz. Festivalin akademik programının bu yılki teması “kadın-erkek eşitliği” olarak belirlenmiştir.

Tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan kadın-erkek arasındaki eşitlik sorunu halen günümüzün en önemli ve en temel insan hakları sorunlarının başında gelmektedir. Bu nedenle kadın-erkek eşitliği sorunlarının nedenlerinin tespitine ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışlarına katkıda bulunmak istiyoruz. 18 Kasım – 24 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalimizin akademik programında bu konu farklı disiplin ve alanlardan uzmanların tebliğleriyle tartışılacaktır. Bu bağlamda kadın erkek eşitliğiyle ilgili konular ceza ve ceza muhakemesi hukuku, insan hakları hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk ve idare hukuku gibi hukukun her alanındaki bakış açısıyla ele alınacaktır. Bunların yanı sıra, konunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel ve siyasal açılardan da gündeme getirilmesini arzu etmekteyiz.

Festival akademik programına tebliğ sunmak üzere katılmak isteyen katılımcıların, aşağıdaki ana başlıklar altında, sınırlayıcı olmamakla birlikte, festival teması ile ilintili sunacakları tüm katkılardan mutluluk duyacağımızı bildiririz.

Akademik programın hibrid olarak (yüz yüze ve çevrimiçi) yapılması planlanmaktadır.

Uluslararası Kongre ölçütlerine göre yapılacak etkinlikte sunumlar 20 dakika olup, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programında Sunum yapmak isteyenlerin;

  • Sunum başlığını (Türkçe ve İngilizce) ve sunumun alt başlıklarını içeren tebliğ özetlerini (600-750 kelime arası,) 15 Eylül 2022 tarihine kadar,
  • 20 dakikalık konuşma metinlerini ise Türkçe veya İngilizce olarak 15 Ekim 2022 tarihine kadar,

academic@icapff.com” adresine göndermelerini rica ederiz. Gönderilen bu metinler hakemli veya hakemsiz şekilde yayınlanacaktır.

Yazım kuralları: Word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto olacak şekilde iki yana yaslı; satır aralıkları ise 1.5 satır olmalıdır. Çalışmanın sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Ayrıca eserde kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. Atıf kuralları bakımından bkz.: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuchkd/page/3595